Gebruik van bedrijfsafvalwater in de melkveehouderij

Hooibeekhoeve, Geel

Melkvee

Waterbesparing

Waterhergebruik

Samenvatting van het project

Hooibeekhoeve zuivert het bedrijfsafvalwater en sanitair afvalwater van de conciërgewoning met een rietveld. Hoewel de technologie van beluchte rietvelden al lang gekend is, wordt deze in de praktijk zelden toegepast. Vooral de kostprijs voor de aanleg van het rietveld vormt een struikelblok voor de landbouwers. Hooibeekhoeve wil aantonen of en hoe een rietveld kostenefficiënt ingezet kan worden op een melkveebedrijf en in hoeverre het water aangewend kan worden voor het schoonmaken van laarzen, stalmateriaal en de stal zelf. 

Technische beschrijving

Doel

Met deze demonstratie wil Hooibeekhoeve aantonen of en hoe een rietveld kostenefficiënt ingezet kan worden op een melkveebedrijf en in hoeverre het water aangewend kan worden voor het schoonmaken van laarzen en stal(materiaal). In deze actie zal de waterkwantiteit- en kwaliteit van het gezuiverd afvalwater in kaart gebracht worden én zal ook nagegaan worden hoe efficiënt de fosforverwijdering blijft doorheen de looptijd van het project.

Omschrijving, gebruikte technologie

Het bedrijfsafvalwater en sanitair afvalwater van de conciërgewoning wordt gezuiverd met een tweetraps-rietveld  met “intelligente” geforceerde beluchting waardoor het plantensysteem efficiënter werkt en bovendien het energieverbruik geminimaliseerd wordt. Deze opstelling heeft een extra defosfatatie-trap om het fosfor, aanwezig in de spoelmiddelen voor het reinigen van de melkwinningsapparatuur te verwijderen

Beoogde output

Het gezuiverde bedrijfsafvalwater kan gebruikt worden voor het schoonmaken van laarzen, stal en stalmateriaal.

Timing

2022-2023

Impact op de maatschappij

Het bedrijfsafvalwater omvat onder andere het spoelwater van de melkinstallaties dat volgens eerdere berekeningen tot 20% van de totale watervraag op bedrijfsniveau van de Hooibeekhoeve omvat. Door gezuiverd water te hergebruiken, kan het verbruik van leidingwater of opgepompt grondwater beperkt worden.

Meer weten over deze actie?

Neem dan contact met ons op via: 014 85 27 07.

Klimaatadaptatietraject

In een klimaatadaptatietraject voorziet ACLIMA de begeleiding van land- of tuinbouwers die deze actie willen toepassen. Hoe ziet zo’n begeleidingstraject er uit voor de actie ‘gebruik van bedrijfsafvalwater in de melkveehouderij’? De onderzoekers kunnen je advies geven over een rietveld of waterzuiveringssysteem.

Bekijk hier wat je kan verwachten van een klimaatadaptatietraject.

Interesse in deze actie op jouw bedrijf?

1 Step 1
pick one!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

©Provincie Antwerpen

In samenwerking met:

Gerelateerde evenementen