Demonstratie irrigatie decision-tool in aardbei

Proefcentrum Hoogstraten (PCH), Meerle,

Zacht fruit

Waterbesparing

Samenvatting van het project

Vanaf 2022 demonstreert PCH binnen dit project een irrigatie decision-tool ontwikkeld door Niab-EMR in de UK. Het Precision Irrigation Package (PIP) zal geinstalleerd worden op het mini-airsysteem van Proefcentrum Hoogstraten. Deze overkapte stellingteelten zijn op de locatie wel voorzien van drainopvang en hergebruik, maar kunnen gebruikt worden om de vochtstatus van de teelt te meten. Door PIP zullen we in staat zijn om hoeveelheden drainwater te minimaliseren door de watergift af te stemmen op de gemeten watervraag van de aardbeienplanten. Gedurende 2 jaar zal PCH junidragers en/of doordragers opvolgen met de desicion-tool.

Technische beschrijving

Doel

Waterverbruik reduceren in stellingen aardbei door de watergift af te stemmen op de gemeten watervraag door de planten

Omschrijving, gebruikte technologie

Het Precision Irrigation Package van Niab-EMR (UK) wordt gebruikt in de teelt van aardbei. Het maakt gebruik van diverse sensoren om EC en vochtstatus in het substraat te meten, alsook andere specifieke plantparameters. Vanaf 2022 wordt duidelijk welke technologiën vereist zijn op PIP toe te passen in onze Vlaamse stellingteelten.

Beoogde output

Een geminimaliseerd waterverbruik in stellingteelten aardbei met vrije doorsijpeling. Door de beperkte watergift zal de hoeveelheid drainwater drastisch reduceren en geen bijkomende belasting vormen naar nutriëntenaanrijking in de onderliggende bodem.

Timing

Zomer 2022 tot minimaal eind 2023

Impact op de maatschappij

Het verlaagde waterverbruik zal ervoor zorgen dat een aardbeienteler makkelijker toekomt met de hoeveelheid neerslagwater dat op de oppervlakte van zijn bedrijf valt. De afhankelijkheid van grondwater in lange droge periodes wordt teruggedrongen door een beter evenwicht tussen verbruik en opvang van regenwater op het bedrijf. Bijkomend wordt het drainwater dat doorsijpelt op de bodem geminimaliseerd en mogelijks daarmee ook de hoeveelheid nutriënten dat insijpelt in de bodem. Dit betekent een limitering van nutriëntenaanrijking van Vlaamse gronden en grondwater.

Meer weten over deze actie?

Neem dan contact met ons op via: 033 15 70 52.

Klimaatadaptatietraject

In een klimaatadaptatietraject voorziet ACLIMA de begeleiding van land- of tuinbouwers die deze actie willen toepassen.

Bekijk hier wat je kan verwachten van een klimaatadaptatietraject.

Interesse in deze actie op jouw bedrijf?

1 Step 1
pick one!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

©Provincie Antwerpen

In samenwerking met:

Gerelateerde evenementen