Opvang van regenwater om drinkwater mee te produceren

Proefbedrijf Pluimveehouderij - Geel

Pluimvee

Verhogen van hemelwatergebruik

Waterbesparing

Samenvatting van het project

Deze actie zal demonstreren hoe opgevangen regenwater kan gebruikt worden om kwaliteitsvol drinkwater te produceren. Op het demonstratiebedrijf zullen waterzuiveringstechnieken worden ingezet om regenwater om te zetten tot kwalitatief drinkwater dat voldoet aan de gezondheidsnormen voor vleeskippen en leghennen. 

Technische beschrijving

Doel

Leiding- en grondwater uitsparen door hemelwater van de dakoppervlaktes van pluimveestalen op te vangen en te zuiveren tot drinkwaterkwaliteit die voldoet aan de gezondheidsnormen voor vleeskippen en leghennen.

Omschrijving, gebruikte technologie

Op het demonstratiebedrijf zullen 2 waterzuiveringstechnieken worden uitgevoerd. Het opgevangen regenwater zal een eerste voorfiltratie ondergaan om vervolgens via UV-technologie of ultrafiltratie gezuiverd te worden tot kwalitatief drinkwater dat voldoet aan de gezondheidsnormen. De drinkwaterkwaliteit wordt opgevolgd via regelmatige wateranalyses. Er zal een vergelijking gebeuren van groepen kippen die leidingwater krijgen en groepen kippen die gezuiverd regenwater drinken. Gezondheids- en productieparameters van zowel leghennen als vleeskippen worden voortdurend gemonitord in deze demonstratie.

Beoogde output

Door de demonstratie van de zuiveringstechnieken zullen pluimveehouders in Vlaanderen in staat gesteld worden om hemelwater aan te wenden als drinkwater ter vervanging van opgepompt grondwater of leidingwater.

Timing

2021-2023

Impact op de maatschappij

Verminderd gebruik van (diep) grondwater en leidingwater

Meer weten over deze actie?

Neem dan contact met ons op via: 014 56 28 70.

Klimaatadaptatietraject

In een klimaatadaptatietraject voorziet ACLIMA de begeleiding van land- of tuinbouwers die deze actie willen toepassen. Hoe ziet zo’n begeleidingstraject er uit voor de actie ‘opvang van regenwater om drinkwater mee te produceren voor pluimvee’? De onderzoekers kunnen de drinkwaterbehoefte van je bedrijf berekenen. Dit doen ze door de opslagcapaciteit van regenwater in de bestaande regenputten in kaart te brengen. Vervolgens kunnen ze de drinkwater vraag en het aanbod (afhankelijk van zowel regen als seizoensvariatie) simuleren. Ook de waterkwaliteit kan gemonitord worden. En tenslotte kunnen de onderzoekers je informatie geven over de bestaande subsidiekanalen waar je de zuiveringssystemen mee kan aankopen.

Bekijk hier wat je kan verwachten van een klimaatadaptatietraject.

Interesse in deze actie op jouw bedrijf?

1 Step 1
pick one!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

©Provincie Antwerpen

In samenwerking met: