Algengroei vermijden

Glastuinbouw

Melkvee

Openlucht

Pluimvee

Zacht fruit

Waterhergebruik

Water opslaan voor hergebruik is een goede zaak. Maar, wanneer nutriëntrijk water lang stilstaat en stilaan warmer wordt, is algengroei onvermijdelijk. Algen zijn microscopisch kleine organismen die licht en warmte nodig hebben om te groeien. Hun ontwikkeling kan erg sterk zijn wanneer er voldoende voedingsstoffen in het water aanwezig zijn. Effluent, gezuiverd afvalwater, bevat heel wat van die nutriënten (fosfor en stikstof), waardoor effluentbassins regelmatig bedolven worden onder de algen. Een natuurlijk proces, maar wel eentje dat best aangepakt wordt.

Nadelen

Algengroei op water lijkt op het eerste gezicht misschien onschuldig, het kan voor heel wat problemen zorgen. Denk bijvoorbeeld aan de verstopping van irrigatiesystemen, en ook (zand)filters verstoppen gemakkelijker als er veel algen in het water aanwezig zijn. Verder werken sommige zuiveringstechnieken minder goed wanneer er zich algen in het water bevinden. UV-desinfectie, waarbij pathogenen worden gedood door UV-licht, wordt sterk afgeremd wanneer de pathogenen worden afgeschermd van UV-licht door de algen.

Algen maken het water ook meer alkalisch of zorgen voor een pH-stijging met een verminderde waterkwaliteit tot gevolg. Conclusie, algengroei voorkomen is een must.

Op zoek naar oplossingen

Er bestaan verschillende technieken om algengroei tegen te gaan. De eenvoudigste manier om algengroei te beperken is om de algen geen tijd te geven om te groeien, en het water meteen te gebruiken als het beschikbaar is. Bij het gebruik van effluent kan dit een optie zijn, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties constant een bepaald minimumdebiet verwerken. Dit bespaart je bovendien ook de kost van de aanleg van een buffer. Bij andere bronnen of bij rioolwaterzuiveringsinstallaties waarbij het minimumdebiet lager is dan de vraag, kan een buffer toch wenselijk zijn. Een korte verblijftijd in de buffer is dan aangewezen. Wil of moet je het water toch langer bufferen, dan moet er naar andere oplossingen gekeken worden.

Zo kan men bijvoorbeeld chemicaliën doseren in het water. Echter kan het gebruik van chemische middelen problemen opleveren met de waterkwaliteit en het is niet duurzaam. Een tweede mogelijke oplossing is de aanwezigheid van bepaalde waterplanten, maar dit is niet altijd eenvoudig te realiseren in een bassin voor wateropslag. Een andere, wel zeer effectieve oplossing tegen algengroei, is het water afschermen van licht. Dit kan heel eenvoudig met een zeil, maar ook zonnepanelen bieden hier mogelijkheden. ACLIMA testen verschillende manieren van afdekken voor regenwaterbassins.

Naast chemicaliën, afdekking, doorstroming en waterplanten, bestaat er nog een techniek om algengroei tegen te gaan, namelijk ultrasone geluidsgolven. Bij deze methode zendt een ultrasoontoestel, dat in het water wordt gezet, ultrasone geluiden uit waardoor de celwand van algen, maar ook van schimmels en bacteriën, barst. Het toestel moet afgesteld worden op de grootte van het vat waarin het water verblijft en heeft een continue werking. Aquafin testte deze veelbelovende technologie in het AWAIR-project, met dank aan Maritech, leverancier van het ultrasoontoestel.

Resultaten

De resultaten van techniek met ultrasone geluidsgolven waren duidelijk waarneembaar. De algen die in het buffervat aanwezig waren, verdwenen. Op de linkse foto zien we duidelijke algengroei. In dat buffervat werd de ultrasone geluidsgolven-techniek toegepast. Enkele dagen later was de algengroei zo goed als verdwenen, zoals te zien op de foto rechts. Dit bleef zo gedurende de volledige standtijd van meer dan 2 maanden.

         

Dit proefproject toonde duidelijk de effectiviteit van de ultrasone techniek. De algen op het buffervat verdwenen snel én bleven weg. Binnen Aquafin kunnen ultrasoontoestellen gebruikt worden in bijvoorbeeld nabezinktanks waar we soms last hebben van algengroei. Maar ook voor landbouwers, of bedrijven met wateropslag kan deze techniek een echte lifesaver zijn. Dichtgeslibte systemen, en dus grote kosten, kunnen dankzij de techniek vermeden worden en ook de waterkwaliteit gaat erop vooruit.

Gerelateerde acties