Klimaatrobuuste maaimengsels

Door de klimaatverandering worden veehouders al maar meer geconfronteerd met warmere en vooral drogere zomers.  Grasland is door het lange...

Regenwater zuiveren tot drinkwater voor melkvee

Water wordt meer en meer een schaars goed waarmee heel spaarzaam moet omgesprongen worden. De maatschappelijke druk om het regenwater...

Verneveling bij hittestress pluimvee

Door de klimaatopwarming wordt er een stijging verwacht in het aantal zomerdagen (meer dan 25 graden) en tropische dagen (meer...

Druppelirrigatie

Druppelirrigatie is een efficiënte vorm van irrigeren waarbij het water dicht bij de wortelzone wordt gebracht. Doordat er minder water...

Sensorgestuurde watergift

Aardbeien op substraat kennen in zeer hoge mate een gesloten watersysteem. Drainwater in serres wordt opgevangen en na ontsmetting door...

Irrigatie-advies in de groenteteelt

De lange periodes van droogte in de zomer van 2018, 2019, 2020 en 2022 tonen aan dat irrigeren van bepaalde...

Verneveling bij hittestress melkvee

Door de klimaatopwarming wordt er een stijging verwacht in het aantal zomerdagen (meer dan 25 graden) en tropische dagen (meer...

Koolstofopslag

Koolstofopslag is landbouwgebied (‘carbon farming’) wordt reeds op veel landbouwbedrijven gedaan, bijvoorbeeld door het toedienen van stalmest op percelen, de...

Afvalzuiveringswater als alternatieve bronnen

Irrigatiewater is doorgaans afkomstig van regenwater of grondwater. Deze voldoen meestal aan de waterkwaliteit vereisten om te beregenen. Soms zijn...

Zuivering tot drinkwater voor pluimvee

Water wordt meer een schaars goed waarmee heel spaarzaam moet omgesprongen worden. De maatschappelijke druk om het regenwater in de...

Rietveld

Een melkveebedrijf produceert zowel huishoudelijk afvalwater als bedrijfsafvalwater. Het bedrijfsafvalwater omvat onder meer spoelwater van reiniging en desinfectie van melkwinningsapparatuur,...

Subirrigatie

Subirrigatie bestaat uit water te laten infiltreren in de bodem van een landbouwperceel via het drainagesysteem.Dit heeft als doel om...