Wadi’s & infiltratiezone

Water dat op verhardingen of gebouwen terecht komt, wordt nog te vaak versneld afgevoerd richting de riolering of beken en...

Poelen

Water is leven. Vroeger werden poelen gegraven om over water te beschikken voor het vee, om gewassen te bevloeien of...

(ecologische) Bassins

Opslagvoorziening van regenwater is niet meer weg te denken bij glastuinbouwtelers, omdat ze verplicht zijn door de gewestelijke stedenbouwkundige verordening...

Stuwen

Een mogelijke oplossing voor enerzijds het tekort aan water en anderzijds de overstromingen door overvloedige neerslag is de stuw.  Dit...

FAB bloemenranden

Functionele bloemenranden zijn een interessant alternatief voor de klassieke gewasbeschermingsmiddelen. Het doel is om met behulp van deze randen minder...

Peilgestuurde drainage

Met klassieke drainage vloeit het water continu van het perceel. Tijdens het droge seizoen  is dit ongewenst omdat het water...