De pompen van de mobiele zuiveringscontainer

Glastuinbouw

Openlucht

Externe waterbronnen

Waterhergebruik

Dankzij het Europese project Life ACLIMA kunnen agrarische ondernemers via een mobiele waterzuiveringscontainer verschillende technieken en zuive-ringsprocessen testen. Zo komen ze tot de optimale keuze voor hun bedrijf. Ze krijgen daarbij professionele begeleiding van experts van de proefcentra voor land- en tuinbouw in de provincie Antwerpen. Over de container werd in verschillende media al bericht, over de iets meer gedetailleerde werking van de pompen werd nu ook een artikel geschreven door het magazine PompNL.

Life ACLIMA levert een mobiele waterzuiveringscontainer die verschillende zuiveringstoestellen kan aansturen en meerdere technieken demonstreert. Hij verhuist om de drie à zes maanden naar een ander bedrijf. In de container staat voornamelijk zuiveringstechnologie waarbij de basisuitrusting bestaat uit een snel zandfilter. Daarop volgt een actief koolfilter om polluenten te verwijderen, zoals restanten van gewasbeschermingsmiddelen. Bij de laatste stap, de peroxideontsmetting wordt er gedoseerd aan de hand van gevonden organismen. Er kunnen ook andere technieken gebruikt worden zoals een UV- en chloorontsmetting. Maar het belangrijkste is dat het alle ziektes, bijvoorbeeld bruinrot dat tomaat kan aantasten, kan afdoden.
Lees hier het volledige artikel over de pompen van de mobiele zuiveringscontainer.

Interesse om zelf met deze container aan de slag te gaan? Goed nieuws want dat kan volledig vrijblijvend. Samen met de onderzoekers van het project gaan we op zoek naar de meest ideale manier om deze container in te zetten op jouw bedrijf. Meer weten? Alle info vind je hier!

Gerelateerde acties