Life ACLIMA aanwezig op de aardbeienbeurs van Vlaanderen

Proefcentrum Hoogstraten, Voort 71, 2328 Meerle.

Zacht fruit

Proefcentrum Hoogstraten, Voort 71, 2328 Meerle.

10:00 - 17:00

|

24/09/2022

Na 4 jaar afwezigheid organiseert Proefcentrum Hoogstraten opnieuw de tweejaarlijks Mechanisatie en demonstratie vakbeurs. De belangrijkste spelers in de aardbeiensector komen samen en zullen met plezier de professionele telers informeren rond de diverse innovaties en reeds bestaande technieken en toepassingen in de teelt. Dit jaar vindt de internationale beurs plaats aansluitend op het International Strawberry Congress in Antwerpen.

Proefcentrum Hoogstraten haalt de alom gekende banners en logo’s van stal en tovert het bedrijf om tot een idyllische locatie waar kennis, kunde, ervaring en leergierigheid elkaar kunnen treffen. Elke stand heeft de ruimte om bezoekende telers te ontvangen, zodat de tijd genomen kan worden om informatie uit te wisselen, ideeën te bespreken en wie weet nieuwe teelttechnieken ingang te laten vinden op het eigen professionele aardbeienbedrijf. Aanvullend hebben bepaalde standhouders de mogelijkheid op de percelen van Proefcentrum Hoogstraten om demonstraties uit te voeren. Machines om ruggen te trekken, te spuiten, lichtbehandelingen uit te voeren,…  zeggen met een demotoepassing zoveel meer dan het uit te leggen aan de hand van foto’s of beelden. Daarnaast voorziet het Proefcentrum ook een ruimte om onderling bij te praten of te netwerken in een grote cafetaria ruimte, waar de innerlijke mens verwend kan worden met lekker eten en drinken.

Op deze editie zal het onderzoeks- en voorlichtingsteam van Proefcentrum Hoogstraten het bezoekende publiek de mogelijkheid geven om een geleide rondgang langsheen lopend onderzoek te volgen. De rondgangen worden in meerdere talen voorzien en vinden op diverse momenten doorheen de dag plaats. Enkele actuele thema’s werden uitgelicht en zullen worden besproken door een deskundige ter plaatse aan de teeltproef zelf. Een eerste stop behandelt de doelstellingen van ACLIMA en de beschikbaarheid van water in de tuinbouw, welke methodes voorhanden zijn om in de aardbeienteelt te kunnen genieten van grotere waterreserves zowel in de bodem als in bestaande of uitgebreide bassins. Vervolgens zoomen we in op twee ziektes waarmee de huidige aardbeienteler zo goed als jaarrond mee geconfronteerd wordt, namelijk autonome witziektebestrijding en de aanpak van Mucor vruchtrot. Tenslotte kijken we naar de verduurzaming van de teelt door het terugdringen van het veensubstraat en het tonen van alternatieve substraten en grondstoffen.

 

De samenwerking tussen Proefcentrum Hoogstraten en Coöperatie Hoogstraten wordt dit jaar extra in de verf gezet door het koppelen van de vakbeurs aan het internationale aardbeiencongres georganiseerd door de coöperatie. Het congres vindt plaats in Antwerpen op 21 en 22 september, meer info hierover is te vinden op www.iscbelgium.com. Op vrijdag 23 september organiseren de twee partijen fieldtrips. Aardbeientelers en bedrijven uit de ruime regio rond Hoogstraten worden bezocht en deelnemers kunnen genieten van een professionele rondleiding door bedrijfseigenaars en teeltvoorlichters van Proefcentrum Hoogstraten. Op zaterdag 24 september vindt de eigenlijke beurs plaats tussen 10u00 en 17u00 op Proefcentrum Hoogstraten, Voort 71 in Meerle. De inkom is gratis, maar ook hiervoor registratie noodzakelijk. Dat kan ter plekke, maar om wachtrijen te vermijden vragen we om dit vooraf al online te doen via de inschrijvingstool op www.proefcentrum.be.

 

We hopen je te mogen verwelkomen op de fieldtrip en op de vakbeurs. Meer informatie kan je vinden op www.proefcentrum.be. Je vindt er ook een lijst met de deelnemende standhouders. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met Proefcentrum Hoogstraten voor meer informatie (tel. 0032/(0)3 315 70 52 of Strawberryfair@proefcentrum.be).

Gerelateerde acties