Hoeveel water verbruikt een koe?

Melkvee

Hooibeekhoeve focust in Life ACLIMA op het waterverbruik bij melkveehouders.  Voor we het waterverbruik bij andere bedrijven gaan monitoren, laat Hooibeekhoeve eerst in zijn eigen kaarten kijken!

Bij Hooibeekhoeve bestaat het waterverbruik voor drie vierde uit het drinkwater van de koeien. De rest van het verbruikte water vloeit naar het reinigen van de melkrobot (20% van het verbruik), het reinigen van de koeltank (1%) en het reinigen van stallen en machines (5%).

Als je weet dat melk voor 87% uit water bestaat, is het niet meer dan logisch dat melkkoeien veel water moeten drinken.

In 2018 en 2019 verzamelden we in het kader van een masterproef nog meer interessante cijfers:

  • Een koe drinkt gemiddeld  98 liter (!) per dag
  • Kalveren tot 5 maanden drinken gemiddeld 21 liter/dag
  • Jongvee (5mnd – 1 jaar) drinkt gemiddeld 35 liter per dag
  • Jongvee (1-2 jaar) drinkt gemiddeld 50 liter per dag

We monitorden het waterverbruik niet tijdens de warmste periode. In periodes van hittestress ligt het waterverbruik nog hoger. Binnen Life ACLIMA gaan we hittestress reduceren door klimaatadaptatiemaatregelen te treffen in de stal.

Nota bene: het drinkwaterverbruik van het jongvee werd wel deels tijdens een warme zomerperiode gemonitord.

Gerelateerde acties