Inzetten op waterinfiltratie

Infiltratie is een oplossing om de problematiek van wateroverlast en droogte samen aan te pakken. Het bevorderen van infiltratie leidt daarnaast ook
tot het aanvullen van de (on)diepe grondwaterlagen. De problemen op vlak van wateroverlast die reeds nu merkbaar zijn op het terrein, zijn te wijten aan een toegenomen intensiteit van neerslag en een beperkte infiltratie door verharding. Efficiënte infiltratiemethodes die zowel een bijdrage
leveren aan het beperken van wateroverlast als aan de aanvulling van de grondwatertafel zijn peilgestuurde drainage.

In tegenstelling tot klassieke drainage, waar het water jaar in jaar uit naar de afvoergracht stroomt, monden de drainagebuizen bij peilgestuurde drainage uit in een hoofdbuis. Die hoofdbuis mondt op haar beurt uit in een regelput. Landbouwers kunnen het grondwaterpeil van een perceel instellen via de regelput. In functie van de teelt, kunnen landbouwers het grondwaterpeil verlagen op het perceel. Eens de werkzaamheden op het perceel gedaan zijn, kun je echter het water vasthouden op het perceel, zonder dat het onbenut via de perceelsgrachten wegvloeit.

Het voordeel van peilgestuurde drainage is dat je het waterpeil hoog kunt houden wanneer je het perceel niet moet bewerken. Daardoor is beregening minder snel nodig. Maar ook op de stikstofhuishouding in de bodem en in de waterloop is er een positief effect.

Een vernieuwende technologie die nog een stap verdergaat en rijp is om geïmplementeerd te worden, is klimaatadaptieve drainage. Deze technologie optimaliseert watermanagement in zowel natte als droge perioden door water te infiltreren wanneer mogelijk, buffercapaciteit te verhogen en vertraagd af te
voeren indien er geen andere optie is.

Benieuwd hoe we dat gaan doen?
Bekijk hieronder alvast de acties en evenementen die meer dan een steentje pogen bij te dragen tot het inzetten op de infiltratie van water in de land – en tuinbouwsector.

Geplande evenementen

Van den Eynde

12u30 - 16u00

|

08/03/2024

Save the date: Waterevent peilgestuurde drainage en stuwen

Op dit event duiken we dieper in de wereld van peilgestuurde drainage en stuwen. We vertellen over de voordelen van...

Openlucht

Inzetten op waterinfiltratie

Waterbesparing

Alle acties rond het thema inzetten op waterinfiltratie

Infiltratie via klimaatadaptieve en peilgestuurde drainages

 In deze actie demonstreren we de voordelen van klimaatadaptieve drainage op vijf tuinbouwpercelen in vollegrond.