Ventilatie en verneveling in de melkveesector

Melkvee

Waterbesparing

Momenteel ervaren we zelf eerder ‘koudestress’ in dit winterpiekje maar toch denkt Hooibeekhoeve al vooruit aan de warmere zomers waarin dieren hittestress kunnen ondervinden. Daarom start Hooibeekhoeve begin volgend jaar met de plaatsing van nieuwe ventilatoren en verneveling in de melkveestal en ventilatie in de jongveestal.

Een goede ventilatie en verneveling in de melkveesector is de basis om dieren af te koelen in de stal omdat windverplaatsing immers een verkoelend effect heeft. Ventilatie is wel heel bedrijfs- en stalspecifiek. De bedoeling is om zoveel mogelijke verse lucht binnen te trekken van buiten en zonder obstakels (bv muurtjes) tot bij de dieren te krijgen. In principe gaat de voorkeur naar dwarsventilatie maar in de jongveestal en ook in het oudere melkveestalgedeelte is toch gekozen voor lengteventilatie omwille van de dwarsopstelling van de ligboxen waar de muurtjes de luchttoevoer kunnen verhinderen. Het nieuwe stalgedeelte van de melkveestal leent zich wel tot dwarsventilatie. Er is gekozen voor een heel energiezuinig ventilatortype. In de melkveestal worden de ventilatoren ook voorzien van verneveling. Met dit systeem wordt water vernevelt onder hoge druk via nozzles op de ventilatoren. De verneveling start op met temperaturen >27 °C en tot een maximum relatieve vochtigheid van 70%. Het water verdampt meteen in de lucht van de stal en gaat zo de staltemperatuur met een aantal graden verlagen. Het vee en de stal mogen niet nat worden! Hooibeekhoeve zal nagaan wat de ideale frequentie is om te vernevelen. Water en energieverbruik zal gemonitord worden alsook de melkproductie- en gezondheidsparameters.

Ben je zelf actief in de melkveesector en wil je aan de slag met veneveling en ventilatie?
Onze experts staan je graag bij. Neem hier contact met ze op voor een klimaatadaptatietraject.
Benieuwd naar welke maatregelen er nog mogelijk zijn om in melkveesector voor een betere waterhuishouding?
neem dan hier eens een kijkje om wat inspiratie op te doen!

Foto Inagro

Gerelateerde acties