Waterbesparing

In de land- en tuinbouwsector is water onmisbaar. Het wordt op veel verschillende manieren ingezet. Als meest bekende toepassingen wordt water ingezet ter productie van gewassen of als drinkwater voor, in het geval van Life ACLIMA, melk- en pluimvee. Water speelt echter ook een grote rol in het reinigingswater of bij het spoelen en verwerken van gewassen. Zonder water is het bijna onmogelijk om voor de nodige voedselvoorziening te zorgen.
Dit neemt echter niet weg dat water een kostbare grondstof is en er alles aan gedaan moet worden om zoveel mogelijk water te besparen op land- en tuinbouwbedrijven.

Maar hoe meer doen met minder? Dat is de hamvraag. Water besparen kan op verschillende manieren. Van verdamping tegengaan op waterbassins tot veestallen koelen om de drinkwaterconsumptie te verminderen. Maar ook restwaterstromen opwaarderen tot water dat meteen inzetbaar is kan een deel van de oplossing zijn. Binnen Life ACLIMA kijken we hoe de landbouwsector het meeste uit water kan halen. Om het meeste uit water te halen, moet je natuurlijk wel eerst weten hoeveel water je nodig hebt.

Meten is weten

Irrigatie is belangrijk. Zeker op droge momenten. Maar hoeveel water geef je? Hoe beter de watergift is afgesteld op de watervraag, hoe meer water je kan besparen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in een actie op Proefcentrum Hoogstraten bij aardbeien op substraat. Deze zijn in Vlaanderen doorgaans uitgerust met opvang en hergebruik. Enkel bij de stellingen met vrije drainage op de ondergrond is nog optimalisatie nodig om het water duurzamer te gebruiken. Met een irrigatie decision tool wordt de watervraag en watergift zo nauwkeurig mogelijk bepaald.

Benieuwd hoe we dat gaan doen?
Bekijk hieronder alvast de acties en evenementen die meer dan een steentje pogen bij te dragen tot het besparen van water in de land – en tuinbouwsector.

Alle acties rond het thema waterbesparing

Demonstratie irrigatie decision-tool in aardbei

Aardbeien op substraat in Vlaanderen zijn doorgaans uitgerust met opvang en hergebruik. Enkel bij de stellingen met vrije drainage op de ondergrond is nog optimalisatie nodig om het water duurzamer te gebruiken. Met een irrigatie decision tool stemmen we de watergift precies af op de watervraag.

Opvang van regenwater om drinkwater mee te produceren

Deze actie demonstreert hoe opgevangen regenwater, via de dakoppervlaktes van de pluimveestallen, kan gebruikt worden als drinkwater voor pluimvee.

Circulair gebruik van spoel- en reinigingswater in pluimveestallen.

Door spoel- en reinigingswater te zuiveren, kan dit later opnieuw gebruikt worden voor het reinigen van pluimveestallen.

Gebruik van bedrijfsafvalwater in de melkveehouderij

Op het melkveebedrijf ontstaan er afvalwaterstromen zoals sanitair afvalwater en spoelwater van melkinstallaties. Een rietveld biedt mogelijkheden om dit water te zuiveren en terug te gebruiken voor andere toepassingen op het bedrijf.

Van regenwater naar kwaliteitsvol drinkwater voor melkvee

Deze actie actie demonstreert hoe opgevangen regenwater via de dakoppervlaktes van rundveestallen kan gebruikt worden als drinkwater voor melkvee.

Monitoring van de waterbehoefte van pluimvee bij gebruik van waterkoeling.

Op het Proefbedrijf Pluimveehouderij zal monitoring gebeuren van het drinkwaterverbruik nodig voor de dieren en voor de koeling van de pluimveestallen.

Infiltratie via klimaatadaptieve en peilgestuurde drainages

 In deze actie demonstreren we de voordelen van klimaatadaptieve drainage op vijf tuinbouwpercelen in vollegrond. 

Afdekkingsmaterialen om evaporatieverliezen vanuit waterbassins tegen te gaan

Deze demo heeft tot doel 4 verschillende afdekkingsprincipes te demonstreren om de waterbassins af te dekken en opwarming van het water én evaporatieverliezen te beperken.

Minder hittestress bij melkvee door klimaatsturing en ventilatie

Tijdens heel warme dagen willen we de hittestress die dieren ondervinden, beperken door verkoelende maatregelen toe te passen in rundveestallen.

Voldoende opslag voor het hergebruik van het eerste drainwater

Drainwater aangelengd met regenwater, kan terug hergebruikt worden in het teeltseizoen mits voldoende opslagcapaciteit.

Hergebruik van restwaterstromen en reductie van spuistroom in de glastuinbouw

Door gepaste behandelingsmethoden kunnen restwaterstromen terug nuttig ingezet worden in serreteelten en/of vollegrondsgroenten.

Optimalisatie van de irrigatie in vollegrondsteelten

Bij droge omstandigheden is irrigatie meer dan noodzakelijk. Deze actie heeft als doel om landbouwers te ondersteunen in het efficiënt irrigeren. Op basis van een lokaal-gekalibreerde irrigatiemodel bieden we land-en tuinbouwers een beredeneerd irrigatieadvies.

Geplande evenementen

Van den Eynde

12u30 - 16u00

|

08/03/2024

Save the date: Waterevent peilgestuurde drainage en stuwen

Op dit event duiken we dieper in de wereld van peilgestuurde drainage en stuwen. We vertellen over de voordelen van...

Openlucht

Inzetten op waterinfiltratie

Waterbesparing

Hooibeekhoeve - Geel

10.00 - 17u00

|

18/06/2024

Studiedag Binnen(ste)Buiten op Hooibeekhoeve

Op dinsdag 18 juni organiseert team Hooibeekhoeve haar derde grote studiedag. Ze startten deze traditie in hun jubileumjaar en zetten...

Melkvee

Externe waterbronnen

Verhogen van hemelwatergebruik

Waterbesparing