Een zuiveringscontainer op jouw bedrijf

Jouw bedrijf?

Glastuinbouw

Melkvee

Openlucht

Pluimvee

Zacht fruit

Externe waterbronnen

Waterhergebruik

Samenvatting van het project

Water is schaars. Als toekomstgericht bedrijf pas je je daarom het best aan om in tijden van droogte water ter beschikking te hebben.

  • Geraakt je waterbassin niet vol tijdens de wintermaanden? Of is het alsnog onvoldoende voor je waterbehoefte?
  • Geen wateropslag ter beschikking en val je terug op oppervlaktewater in tijden van waternood (onderhevig aan een captatieverbod)?
  • Komt je grondwatervergunning binnenkort ten einde en zit je in een waak-of actiegebied?

In dat geval reden genoeg om eens rond te kijken naar waterbronnen in de omgeving die wél aangewend kunnen worden. Misschien kwam deze nooit eerder ter sprake omdat er een zuiveringsstap nodig is en je niet weet wat deze inhoudt?

Technische beschrijving

Omschrijving, gebruikte technologie

Wat hebben we te bieden?

Een mobiele container die verschillende zuiveringstoestellen kan aansturen en ter plaatse demonstraties van technieken mogelijk maakt. Daarnaast is er expertise van verschillende onderzoekcentra en Aquafin die dit traject mee begeleiden. Er is ook een beperkte mogelijkheid om binnen dit traject de zuivering op te volgen en te evalueren met waterstalen. De vorm van het traject zal afhangen van case tot case.

Een zandfilter, actieve koolfilter en dosering met waterstofperoxide zijn ter beschikking, maar ook andere toestellen kunnen geïnstalleerd worden. Zo werden er in het verleden reeds volgende technieken getest: dosering chloorgas, chloordioxide, ultrafiltratie, papierbandfilter, ultrasoon.

Contacteer ons

Spreek ons aan en wie weet kan je via dit LIFE-project een gratis begeleidingstraject opstarten mét demonstratie op jouw bedrijf.

Licht je situatie toe door te specifiëren welke waterbron (dakwater, spoelwater, drainagewater, gezuiverd afvalwater, oppervlaktewater,…) voor welke toepassing (irrigatie van welke gewassen (openteelten of serre), drinkwater voor vee, kuiswater,…) zou dienen. Geef ook aan op welke componenten eruit gezuiverd moeten worden indien hier een zicht op is.

Inschrijven kan via deze pagina en door onderaan op het formulier ‘Life ACLIMA demonstratiecontainer’ te vermelden.

 

Uitgevoerde toepassingen ter voorbeeld of inspiratie

  • Hergebruik van gezuiverd afvalwater voor irrigatie in Sint-Amands

Context: Er is onvoldoende irrigatiewater voor irrigatie vollegrondsgroenten, waarbij oppervlaktewater en grondwater niet of gelimiteerd ter beschikking zijn in de regio. Een zuiveringsstation van Aquafin is centraal geleden in tuinbouwgebied. De mogelijkheid om deze waterbron te hergebruiken werd afgetoetst door verschillende zuiveringen uit te testen.

De focus van de zuivering ligt hier voornamelijk op het reduceren van de microbiologische parameters (E.coli, coliformen, enterococcen,…)

Inzet van gezuiverd huishoudelijk afvalwater

  • Zuiveren van oppervlaktewater in de winter voor aanvullen van waterbassin glastuinbouw

De waterbassins van een glastuinbouwteler geraken niet gevuld met regenwater dat afloopt van het dakoppervlak van de serre. Tijdens droge zomers kan er met het opgevangen water niet voldaan worden aan de waterbehoefte van de gewassen. Er loopt een beek langs het bedrijf dat in de winter veel water vervoert. Op deze locatie wordt de zuivercontainer ingezet om het oppervlaktewater in de winter op te zuiveren en in het waterbassin te stockeren. In de zomer wordt er geen water uit de beek gecapteerd.

De zuivering richt zich in op deze locatie op het natriumgehalte en plantpathogenen.

Meer weten over deze actie?

Neem dan contact met ons op via: 015 30 00 60 .

Klimaatadaptatietraject

In een klimaatadaptatietraject voorziet ACLIMA de begeleiding van land- of tuinbouwers die deze actie willen toepassen. Hoe ziet zo’n begeleidingstraject er uit voor de actie ‘een zuiveringscontainer op jouw bedrijf’’? PSKW en Aquafin zullen de mogelijkheden bekijken voor de inzet deze mobiele container op jouw land-en tuinbouwbedrijf. Er is ook een beperkte mogelijkheid om binnen dit traject de zuivering op te volgen en te evalueren met waterstalen. De vorm van het traject zal afhangen van case tot case.

 

Bekijk hier wat je kan verwachten van een klimaatadaptatietraject.

Interesse in deze actie op jouw bedrijf?

1 Step 1
pick one!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

©Provincie Antwerpen

In samenwerking met: