Hergebruik van restwaterstromen en reductie van spuistroom in de glastuinbouw

Proefstation voor de Groenteteelt

Glastuinbouw

Externe waterbronnen

Waterbesparing

Waterhergebruik

Samenvatting van het project

Restwaterstromen in de glastuinbouw vereisen vaak bijkomende behandelingen om deze terug te kunnen gebruiken in de teelt. Bijkomend kunnen deze restwaterstromen gereduceerd worden door tijdens de teelt de juiste behandelingen te voorzien. Zo kunnen bijvoorbeeld spuistromen in de hydroteelt van sla voorkomen worden door gepaste ontsmettingstechnieken die ervoor zorgen dat de pathogene micro-organismen preventief onderdrukt worden. Indien deze spuistroom onvoldoende geschikt is voor de teelt, kan deze na zuivering opgewaardeerd worden voor gebruik in andere teelten. Bijkomend zijn er ook reststromen zoals het condenswater van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie waarvoor een specifieke zuivering vereist is. 

Technische beschrijving

Doel

De reductie van spuistroom en hergebruik van restwaterstromen in de glastuinbouw is van groot belang om de watervoorziening van deze bedrijven te garanderen. Concreet zal er nagegaan worden hoe er een vermindering van spuiwaterstromen kan bekomen worden binnen de hydroteelt van sla. Bijkomend zal ook nagegaan worden hoe deze spuiwaterstromen kunnen worden opgewaardeerd voor het gebruik in andere teelten. En tot slot wordt de mogelijkheid onderzocht om WKK condenswater op te zuiveren voor gebruik als irrigatiewater.

Omschrijving, gebruikte technologie

Om op een duurzame manier drainwater te kunnen hergebruiken als irrigatiewater en zo spuistromen te reduceren, moet men er in slagen om de aanwezigheid van plantpathogenen te kunnen onderdrukken. Bij warmere temperaturen verhoogt de ziektedruk in de hydroteelt van sla. Door gebruik te maken van innovatieve technologieën zoals ozon, waterstofperoxide of ultrafiltratie kunnen deze pathogene micro-organismen gereduceerd of verwijderd worden en zo de hoeveelheid aan spuistroom verlagen. Bijkomend zal er ook onderzocht worden hoe we deze spuistromen kunnen opwaarderen tot irrigatiewater voor andere teelten. Hier is het van belang om nitraten en residuen van gewasbeschermingsmiddelen voldoende te verwijderen. Tot slot zal er met een gepast filtratiesysteem nagegaan worden of het WKK condenswater kan aangewend worden als irrigatiewater.

Beoogde output

Er wordt beoogd om restwaterstromen in de glastuinbouw maximaal te reduceren of te optimaliseren voor hergebruik.

Timing

2022-2026

Impact op de maatschappij

Er wordt ingeschat dat spuiwaterstromen en WKK condenswater beide 5 tot 10 % van de irrigatiewaterbehoefte bedraagt. Zo kan onder optimale omstandigheden tot 20 % van de behoefte aan irrigatiewater voorzien worden in een glastuinbouwbedrijf en de nood aan vers water verlagen.

Meer weten over deze actie?

Neem dan contact met ons op via: 015 30 00 60.

Klimaatadaptatietraject

Interesse in een klimaatadapatatietraject waarin je advies krijgt van de Life ACLIMA-partners om waterbesparende maatregelen toe te passen? Binnen deze actie helpen we je graag op weg naar een reductie van spuistroom in de glastuinbouw en hoe je restwaterstromen kan hergebruiken. Inschrijven voor dit begeleidingstraject kan via het formulier onderaan deze pagina.

Bekijk hier wat je kan verwachten van een klimaatadaptatietraject.

Interesse in deze actie op jouw bedrijf?

1 Step 1
pick one!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

©Provincie Antwerpen

In samenwerking met:

Gerelateerde evenementen