Inzetten op infiltratie via peilgestuurde drainages

Proefcentrum Hoogstraten, Geel

Glastuinbouw

Openlucht

Zacht fruit

Externe waterbronnen

Verhogen van hemelwatergebruik

Samenvatting van het project

Het weer wordt extremer met meer droge zomers en meer natte winters. Doordat Vlaanderen verhard is, kan er minder water in de grond infiltreren. Hierdoor stroomt het oppervlakte water naar beken en rivieren en wordt de grondwatertafel minder aangevuld. Bovendien zal bij extreme regenval het water dus naar rivieren stromen, dat het gevaar op overstromingen vergroot.  

In de tuinbouw worden percelen natuurlijk niet verhard, maar gedraineerd, en voeren water af wanneer de grondwaterstand hoger is dan de ligging van de drainagebuizen. We kunnen de hoogte van de drainagebuizen natuurlijk niet verleggen, maar we kunnen het afvoer van het water naar rivieren of beken wel beperken door middel van peilgestuurde drainage. Hierdoor kan er op bepaalde momenten minder worden gedraineerd en kan de infiltratiecapacteit worden bevorderd.   

Technische beschrijving

Doel

Water langer ophouden in landbouwgebied, toename van infiltratie en minder drainage wanneer mogelijk.  

Omschrijving, gebruikte technologie

In deze actie demonstreren we de mogelijkheden van peil gestuurde drainage van een vollegrondsperceel en peil gestuurde drainage onder het regenwaterbassin.  Vervolgens volgen we de impact op van het grondwaterpeil van het perceel.  

Bovendien is de overloop van het regenwaterbassin gekoppeld aan het vollegrondsperceel en we zullen de infiltratiecapaciteit van het perceel ook monitoren. De resultaten  van meeropbrengst/waterwinst, impact op het perceelniveau alsook impact van infiltratie van deze technieken zullen gecommuniceerd worden aan tuinders om op die manier meer vertrouwd te geraken met mogelijke infiltratie bevorderende technieken.  

Beoogde output

Door minder water direct af te voeren naar beken en rivieren wordt de regio weerbaarder tegen overstromingen, maar ook tegen droogte. Er wordt dus meer water vastgehouden en vervolgens geïnfiltreerd naar de grondwatertafel. Doordat de grondwatertafel wordt aangereikt zal er ook minder nood zijn aan irrigatie, en zal de tuinder waterwinsten boeken. Deze systemen zullen worden uitgerolt naar de praktijk. 

Timing

01/2022 Peilgestuurde drainage bassin en infitratie veld operationeel.  

12/2025 Rapport ‘Invloed van toegenomen infiltratie en verminderde drainage op de grondwatertafel

 

Impact op de maatschappij

Doordat we drainage van de landbouw kunnen beperken, zal het oppervlakte water niet meteen doorstromen naar beken en rivieren. Hierdoor wordt de grondwaterpeil aangereikt, maar zal ook de regio weerbaarder gemaakt worden tegen overstromingen.

Meer weten over deze actie?

Neem dan contact met ons op via: 033 15 70 52.

Klimaatadaptatietraject

In een klimaatadaptatietraject voorziet ACLIMA de begeleiding van land- of tuinbouwers die deze actie willen toepassen. Hoe ziet zo’n begeleidingstraject er uit voor de actie ‘peilgestuurde drainage’? De onderzoekers van PCH kunnen je advies geven over infiltratietechnieken. Eventueel kunnen ze monitoring doen door peilbuismetingen zodat je zicht krijgt op de huidige watervoorraad. De onderzoekers kunnen ook de data verwerken en je de resultaten meedelen.

Bekijk hier wat je kan verwachten van een klimaatadaptatietraject.

Interesse in deze actie op jouw bedrijf?

1 Step 1
pick one!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

©Provincie Antwerpen

In samenwerking met:

Gerelateerde evenementen