Minder hittestress bij melkvee door klimaatsturing en ventilatie

Hooibeekhoeve, Geel

Melkvee

Waterbesparing

Samenvatting van het project

Tijdens heel warme dagen de hittestress die runderen ondervinden, beperken door het implementeren van verkoelende maatregelen in stallen. Door het klimaat in stallen beter te sturen en verkoelende technieken toe te passen zal het extra drinkwaterverbruik in warme omstandigheden beperkt blijven.  

Technische beschrijving

Doel

Tijdens heel warme dagen het beperken van hittestress die runderen ondervinden, door het implementeren van verkoelende maatregelen in de stal. Verhoging van drinkwateropname is één van de belangrijkste responsen van dieren op een verhoogde omgevingstemperatuur en hittestress. Door het klimaat in stallen beter te sturen met verkoelende technieken zal het extra drinkwaterverbruik in warme omstandigheden beperkt blijven. Praktische managementrichtlijnen voor ventilatie, koeling en waterverbruik in melkveestallen worden geformuleerd.  

Omschrijving, gebruikte technologie

Hooibeekhoeve beschikt over een klimaatsturing die de ventilatoren en windbreeknetten in de stal aansturen.  Ventilatoren creëren luchtbeweging wat een verfrissend effect heeft op de dieren. Deze kunnen uitgebreid worden met watervernevelings– of sproeisystemen die de stal of dieren gaat afkoelen waardoor koeien beter kunnen adapteren aan de hitte. Het systeem van vernevelaars op de ventilatoren werkt met water op hoge druk en gaat in werking vanaf 28°C. Wanneer de relatieve vochtigheid in de stal te hoog wordt (>70%), schakelen de vernevelaars uit. Alle klimaatdata worden geregistreerd in een online tool. 

Beoogde output

beperken van hittestress bij runderen en reductie van drinkwaterverbruik in warme periode. Richtlijnen opstellen voor een goed management van klimaatadaptatiemaatregelen in de stal zodat deze meer en beter gebruikt zullen worden op melkveebedrijven. 

Timing

  • 2022: uitbreiding ventilatiesysteem en installatie verneveling 
  • 2022- 2024: tijdens warme periodes de effecten van verneveling uittesten op waterverbruik, hittestress en productieparameters (ook op praktijkbedrijven)

Impact op de maatschappij

Melkveebedrijven zullen richtlijnen voor een goed management van klimaatadaptatiemaatregelen in de stal gaan toepassen. 

Meer weten over deze actie?

Neem dan contact met ons op via: 014 85 27 07.

Klimaatadaptatietraject

In een klimaatadaptatietraject voorziet ACLIMA de begeleiding van land- of tuinbouwers die deze actie willen toepassen. Hoe ziet zo’n begleidingstraject er uit voor de actie ‘hittestress reduceren bij melkvee door klimaatsturing en ventilatie in de stal’?

In samenspraak met de onderzoekers van het ACLIMA-team worden praktische managementrichtlijnen geformuleerd voor volgende topics: waterverbruik en waterbesparing, stalventilatie en koelingssystemen (stalkoeling of koeling ter hoogte van de dieren).

Bekijk hier wat je kan verwachten van een klimaatadaptatietraject.

Interesse in deze actie op jouw bedrijf?

1 Step 1
pick one!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

©Provincie Antwerpen

In samenwerking met: