Van regenwater naar kwaliteitsvol drinkwater voor melkvee

Hooibeekhoeve, Geel

Melkvee

Verhogen van hemelwatergebruik

Waterbesparing

Samenvatting van het project

Deze actie demonstreert hoe regenwater van de bedrijfsgebouwen op te vangen en te zuiveren tot kwaliteitsvol drinkwater dat voldoet aan de gezondheidsnormen van melkvee.  

Technische beschrijving

Doel

Leiding- en grondwater besparen door hemelwater van de dakoppervlaktes van melkveestallen op te vangen en te zuiveren tot kwaliteitsvol drinkwater dat voldoet aan de gezondheidsnormen voor melkvee. 

Omschrijving, gebruikte technologie

De microbiologische kwaliteit van regenwater kan sterk variëren. Om risico’s tot besmetting met pathogenen te reduceren, is een zuivering noodzakelijk. Hooibeekhoeve zal het regenwater zuiveren via een voorfiltering en ultrafiltratie. Deze technologie is nog nieuw in de melkveesector. De drinkwaterkwaliteit wordt opgevolgd via regelmatige wateranalyses. Gezondheids- en productieparameters van het melkvee worden voortdurende gemonitord in deze demonstratie. 

Beoogde output

70% van de waterbehoefte op Hooibeekhoeve invullen met regenwater. Op jaarbasis zal dit een besparing van 4.000 m³ leidingwater betekenen. 

Timing

2022-2023

 

Impact op de maatschappij

Deze demo zal melkveebedrijven stimuleren te investeren in regenwateropslag- en zuivering met verminderd gebruik van grondwater en leidingwater tot gevolg.

Meer weten over deze actie?

Neem dan contact met ons op via: 014 85 27 07.

Klimaatadaptatietraject

In een klimaatadaptatietraject voorziet ACLIMA de begeleiding van land- of tuinbouwers die deze actie willen toepassen. Hoe ziet zo’n begeleidingstraject er uit voor de actie ‘Van regenwater naar kwaliteitsvol drinkwater voor melkvee’? De onderzoekers van de Hooibeekhoeve kunnen het drinkwaterverbruik op jou bedrijf monitoren. Ze kunnen je ook advies geven over chemische en microbiologische waterkwaliteit van het drinkwater. Ben je benieuwd naar welke zuiveringstechnieken de drinkwaterkwaliteit kunnen verbeteren? Hiervoor wordt ervaring opgedaan binnen de Hooibeekhoeve. Wil je op je bedrijf samen met de onderzoekers ervaring opdoen in waterzuiveringstechnieken? Ook dat kan in een klimaatadaptatietraject.

Bekijk hier wat je kan verwachten van een klimaatadaptatietraject.

Interesse in deze actie op jouw bedrijf?

1 Step 1
pick one!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

©Provincie Antwerpen

In samenwerking met:

Gerelateerde evenementen