Voldoende opslag voor het hergebruik van het eerste drainwater

Proefcentrum Hoogstraten

Glastuinbouw

Verhogen van hemelwatergebruik

Waterbesparing

Waterhergebruik

Samenvatting van het project

Drainwater op het glastuinbouwbedrijf heeft nog een hoog restgehalte een plantenvoedingsstoffen. Wanneer we drainwater willen hergebruiken, zal dit onder andere moeten worden verdund met regenwater vooraleer we dit aan de planten kunnen geven. Van de totale watergift kunnen we dus maar een deeltje hergebruikt drainwater inzetten. In het begin van het teeltseizoen, wanneer de plantjes nog niet veel water nodig hebben en wel drainwater produceren, zal er meer drainwater worden geproduceerd, dan dat er wordt hergebruikt. Wanneer de planten veel water nodig hebben, zullen we dit gerecycleerd drainwater wel optimaal kunnen gebruiken. Er zit dus een discrepantie tussen aanbod en vraag van drainwater. Hetgeen wat we dus nodig hebben om dit spuiwater optimaal te hergebruiken, is dus voldoende opslag. 

Technische beschrijving

Doel

Extra opslagcapaciteit voorzien voor het drainwater en regenwater zodat het terug efficiënt kan ingezet worden tijdens het teeltseizoen.

Omschrijving, gebruikte technologie

Door de verhoogde EC-waarde (Elektrische Conductiviteit) dient het drainwater aangelengd te worden met vers regenwater om terug aan de planten te kunnen geven. Vooral in het begin van het groeiseizoen is er veel drainwater en zijn er relatief weinig watergiften om dit terug in circulatie te brengen. Via extra opslagcapaciteit kan het drainwater toch in grotere mate kan bijdragen aan de watervraag van het gewas.

Beoogde output

Door de extra opslagcapaciteit te voorzien, vermijden we dat er water uit de bedrijfskringloop verdwijnt. Met behulp van een economische analyse zullen de tuinders geïnformeerd worden welke (water)winsten te behalen zijn.

Timing

2022-2023

Impact op de maatschappij

Door het hergebruik van het drainwater kan vers water uitgespaard worden. Een gedetailleerde berekening van de waterbesparing zal uitgevoerd worden wanneer de installatie operationeel is.

Meer weten over deze actie?

Neem dan contact met ons op via: 033 15 70 52.

Klimaatadaptatietraject

Interesse in een klimaatadapatatietraject waarin je advies krijgt van de Life ACLIMA-partners om waterbesparende maatregelen toe te passen? Binnen deze actie helpen we je graag op weg om het eerste drainwater in de glastuinbouw op te slagen en te hergebruiken. De begeleiding in een klimaatadaptatietraject kan volgende zaken bevatten: adviesverlening waarin een balans wordt gemaakt van het waterverbruik en de opslagcapaciteit, eventueel de monitoring van de drinkwaterbehoefte voor en na adaptatie en tenslotte het verwerken en analyseren van de resultaten.

Bekijk hier wat je kan verwachten van een klimaatadaptatietraject.

Interesse in deze actie op jouw bedrijf?

1 Step 1
pick one!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

©Provincie Antwerpen

In samenwerking met: