5 manieren om verdampingsverliezen uit waterbassins te reduceren

Glastuinbouw

Melkvee

Openlucht

Pluimvee

Zacht fruit

Verhogen van hemelwatergebruik

Waterbesparing

English below

Onder het moto “elke druppel telt” gaan we in ACLIMA op zoek naar de beste afdekkingsmaterialen om verdampingsverliezen uit waterbassins te reduceren. Vandaag de dag bestaan er verschillende wijze om deze bassins af te dekken. Naast de meer klassieke afdekzeilen zijn er ook andere afdekmaterialen beschikbaar zoals ICOS kegels, Hexacovers, Watershields en drijvende zonnepanelen.

ICOS kegels zijn afdekkegels deels gevuld met water om zo drijvend op het water te blijven liggen en bestand tegen rukwinden. Bovendien zijn ze zo gevormd dat deze omdraaien indien vogels hierop proberen te landen. Hexacovers en Watershields zijn drijvende hexagonale afdektegels. Hexacovers zijn losliggende afdektegels en Watershields worden per hoekpunt aan elkaar verbonden. Deze manieren van afdekken vermindert niet alleen de verdampingsverliezen maar verlaagt ook de temperatuur tot 2 graden Celsius en algengroei in het water door het blokkeren van zonlicht. Bij gebruik van afdekmaterialen wordt er ingeschat dat men de verdampingsverliezen kan reduceren met 450 liter per vierkante meter.

Ook bestaat de mogelijkheid om drijvende zonnepanelen te installeren boven het wateroppervlakte. Deze manieren van afdekken vermindert niet alleen de verdampingsverliezen maar levert ook extra energie op voor de eindgebruiker. Het koelend effect van water zorgt er voor dat de zonnepanelen een hogere energieopbrengst zullen leveren. Er wordt een meeropbrengst van 0,5 procent ingeschat per 1 graad Celsius afkoeling.

In het ACLIMA project gaan wij op zoek naar de meest voordelige technologie. Hierbij wordt niet alleen nagegaan welke technologie de meeste verdampingsverliezen oplevert, maar er wordt ook rekening gehouden met andere relevante parameters zoals algengroei, temperatuur, opgeloste zuurstof, installatie- en onderhoudskost alsook de meerwaarde voor de teler.

 

Under the motto “every drop counts”, in ACLIMA, we look for the best covering materials to reduce evaporation losses from water basins. Today, there are different ways to cover these pools. Besides the more classical covers, other cover materials are available, such as ICOS cones, Hexacovers, Watershields and floating solar panels.

ICOS cones are cover cones partially filled with water to stay afloat on the water and resistant to gusts. In addition, they are shaped so that they turn around if birds try to land on them. Hexacovers and Watershields are floating hexagonal cover tiles. Hexacovers are loose cover tiles, and Watershields are connected at each corner point. These covering methods reduce evaporation losses and lower the temperature by up to 2 degrees Celsius and algae growth in the water by blocking sunlight. When using cover materials, it is estimated that evaporation losses can be reduced by 450 litres per square metre.

There is also the possibility of installing floating solar panels above the water surface. These methods of covering reduce evaporation losses and provide additional energy for the end-user. The cooling effect of water ensures that the solar panels will deliver a higher energy yield. An extra work of 0.5 per cent is estimated for every 1 degree Celsius of cooling.

In the ACLIMA project, we are looking for the most promising technology. Not only do we look at which technology gives the most evaporation losses, but we also take into account other relevant parameters such as algae growth, temperature, dissolved oxygen, installation and maintenance costs and the added value for the grower.

Gerelateerde acties