Demonstratie aanleg van hemelwaterbassin met maximale opslagcapaciteit

Proefcentrum Hoogstraten (PCH), Meerle

Glastuinbouw

Melkvee

Openlucht

Pluimvee

Zacht fruit

Externe waterbronnen

Verhogen van hemelwatergebruik

Samenvatting van het project

De tuinbouwsector vangt al heel wat regenwater op dat ze kunnen hergebruiken voor in hun eigen teelten. Tijdens droge zomermaanden lopen heel wat tuinders vast op tekorten van water. Hierdoor zijn ze genoodzaakt om grondwater te gebruiken. Een mogelijke oplossing zou zijn om de opvangcapaciteit van het hemelwater te verhogen.  

Dit kan bijvoorbeeld door enerzijds  meer (hemel)water op te vangen van andere bronnen dan serres en anderzijds door de opvangcapaciteit te optimaliseren. Op Proefcentrum Hoogstraten, zullen we dit demonstreren aan de hand van een nieuw hemelwaterbassin die in 2021 werd aangelegd.  

Doordat er meer water zal worden opgevangen tijdens natte seizoenen, zal de watervoorziening van de teelten gedurende droge zomermaanden verzekerd zijn. Doordat er minder grondwater nodig zal zijn voor de teelten, zal eveneens de druk op grondwaterniveau dalen.

 

Technische beschrijving

Doel

Meer (hemel)water opvangen en de opslagcapaciteit van de waterbassin optimaliseren.

Omschrijving, gebruikte technologie

In deze actie demonstreren we de mogelijkheden om meer (hemel)water op te vangen. Dit extra (hemel)water is afkomstig van onder andere: hemelwater van andere gebouwen dan serres, opgevangen drain van onder het regenwaterbassin en opgevangen drain van het vollegrondsperceel. Het Proefcentrum Hoogstraten verzamelt dit in een extra regenwaterbassin van 4000 m³. Dit regenwaterbassin heeft een overloop van 10 cm i.p.v 20-30 door verlaagde taluds, zodanig dat er meer volume water kan worden opgeslagen in vergelijking met de klassieke regenwaterbassins.

Beoogde output

Door deze extra opslagcapaciteit en het gebruik van alternatieve waterbronnen zullen de teelten gedurende het hele groeiseizoen geen of minder gebruik  moeten maken van opgepompt grondwater.

Timing

  • 12/2021 Installatie nieuwe bassin & aansluiting extra regenwateropvang(PCH)  
  • 06/2023 Rapport en bussinessplan voor design klimaatadaptieve hemelwateropslag PCH

Impact op de maatschappij

Doordat er meer water zal worden opgevangen tijdens natte seizoenen, zal de watervoorziening van de teelten gedurende droge zomermaanden verzekerd zijn. Doordat er minder grondwater nodig zal zijn voor de teelten, zal de druk op grondwaterniveau dalen.

Meer weten over deze actie?

Neem dan contact met ons op via: 033 15 70 52.

Klimaatadaptatietraject

In een klimaatadaptatietraject voorziet ACLIMA de begeleiding van land- of tuinbouwers die deze actie willen toepassen. Hoe ziet zo’n begeleidingstraject er uit voor de actie ‘hemelwaterbassin met maximale opslagcapaciteit’? De onderzoekers kunnen je advies geven door op basis van het WADITO-model de balans te maken van waterverbruik en opslagcapaciteit. Ook kunnen ze de optimale grootte van de watervoorraad berekenen. Bij een geïnstalleerd bassin kan er monitoring gebeuren door de onderzoekers. Zo kunnen ze berekenen hoeveel grondwater er wordt bespaard. Ook de verwerking van de data en deze resultaten met je communiceren behoren tot de begeleiding in dit traject.

Bekijk hier wat je kan verwachten van een klimaatadaptatietraject.

Interesse in deze actie op jouw bedrijf?

1 Step 1
pick one!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

©Provincie Antwerpen

In samenwerking met: