Optimalisatie van de irrigatie in vollegrondsteelten

Verschillende locaties

Openlucht

Waterbesparing

Samenvatting van het project

Bij droge omstandigheden is irrigatie noodzakelijk. Deze actie heeft als doel om landbouwers te ondersteunen in het efficiënt irrigeren. Op basis van een lokaal-gekalibreerde irrigatiemodel bieden we land-en tuinbouwers een beredeneerd irrigatieadvies. Dit ondersteunt de landbouwer om op het juiste tijdstip de juiste hoeveelheid water te irrigeren. Bodemvochtsensoren die metingen real-time worden hierin geïntegreerd indien van toepassing. De begeleiding zal ook focussen op de juiste irrigatietechniek. Onder andere druppelirrigatie in groenten kan een significante waterbesparing opleveren. 

Technische beschrijving

Doel

Het doel is om het irrigatiewater efficiënt in te zetten in de groenteteelt. De focus ligt zowel in het leveren van irrigatieadvies op basis van een reeds uitgewerkt irrigatieadvies model, het gebruik van bodemvochtsensoren en het toepassen van druppelirrigatie.

Omschrijving, gebruikte technologie

  • Irrigatieadvies op basis van model: Irrigatiemodellen bieden het potentieel om de waterbehoefte in te schatten op basis van de bodem, teelt, grondwatertafel en weers(voorspellingen). Er werd een irrigatieadvies systeem opgesteld en afgestemd op groenteteelten in een Vlaamse context. Deze kan gebruikt worden op basis van terreingegevens, zoals bodemstaalnames  
  • Bodemvochtsensoren: Sensoren die het bodemvochtgehalte – al dan niet realtime – meten, geven inzicht over de toestand van het vocht(verloop) op verschillende dieptes. Het signaal is te interpreteren naargelang het bodemtype, de type sensor of de diepte. 
  • Druppelirrigatie: Het is een efficiënte vorm van irrigeren waarbij het water dicht bij de wortelzone wordt gebracht. Doordat er minder water verloren gaat aan bodemverdamping, wordt er tot 25% irrigatiewater bespaart. PSKW doet al meerdere jaren onderzoek naar de effecten en de plaatsing van de druppelslangen in de groenteteelt. 

Beoogde output

Minstens 6 bedrijven zullen begeleid in de optimalisatie van de irrigatie met focus op de techniek, een irrigatieadvies en het gebruik van bodemvochtsensoren. Het toegepaste irrigatieadvies pakket kan in de loop van het project opgeschaald worden naar land-en tuinbouwers.

Timing

2022-2024: Demonstratie van irrigatieadvies bij 6 bedrijven

Impact op de maatschappij

Irrigatie-advies in de groenteteelt heeft een groot potentieel, omdat het een waterintensieve teelt is. Met voorspelde klimaatscenario’s zal op termijn de hele sector gebruik maken van irrigatie, en dus potentieel baad hebben met een irrigatieadvies. In Vlaanderen stelt de groenteteelt meer dan 30.000 hectare areaal voor. Er wordt geschat dat het potentieel van druppelirrigatie voor 20% van het areaal een interessante waterbesparende optie voorstelt.

Meer weten over deze actie?

Neem dan contact met ons op via: 015 30 00 60.

Klimaatadaptatietraject

In een klimaatadaptatietraject voorziet ACLIMA de begeleiding van land- of tuinbouwers die deze actie willen toepassen. Hoe ziet zo’n begeleidingstraject er uit voor de optimalisatie van de irrigatie in vollegrondsteelten? Er zijn verschillende opties, afhankelijk van de noden van je bedrijf:

  • De onderzoekers geven je advies over irrigatietechniek. Ze kunnen je adviseren over aanpassingen die je kan doen voor een efficiëntere beregening. Voor toepassingen van druppelirrigatie kunnen de onderzoekers je verder begeleiden over de keuze en plaatsing van de druppelslangen. Een uniformiteitsmeting of opvolging van drukverloop overheen het perceel behoren ook tot de mogelijkheden.
  • De onderzoekers geven irrigatieadvies op basis van een gewasmodel. Dit gewasmodel houdt rekening met het bodemtype en gewasstadium en gebruiken gegevens van een meteostation in de buurt om de neerslag en gewas- en bodemverdamping in te schatten.
  • De onderzoekers gebruiken bodemvochtsensoren voor een beredeneerde irrigatie. De begeleiding bevat hulp bij de keuze en het type van bodemvochtsensor en helpen je de gegevens van de sensoren te interpreteren.

Bekijk hier wat je kan verwachten van een klimaatadaptatietraject.

Interesse in deze actie op jouw bedrijf?

1 Step 1
pick one!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

©Provincie Antwerpen

In samenwerking met:

Gerelateerde evenementen