Waarom?

De lange periodes van droogte in de zomer van 2018, 2019, 2020 en 2022 tonen aan dat irrigeren van bepaalde teelten in Vlaanderen steeds meer nodig zal worden. Slim omgaan met de watervoorraden is in sommige regio’s en bedrijven dan ook cruciaal.  Om op het juiste moment, de juiste hoeveelheid water toe te dienen aan de teelten, kan irrigatie-advies ondersteuning bieden voor het nemen van doordachte beslissingen.

Wat

Hoe

Kostprijs

Winst

Opgelet

Omschrijving & visualisatie van techniek

PSKW biedt een irrigatie-advies op maat. Het advies wordt bepaald op basis van een model die de hoeveelheid plantbeschikbaar bodemvocht in de wortelzone berekent. Die berekening steunt op lokale gegevens en metingen. Zo worden de gegevens van een meteostation in de buurt gebruikt om de evapotranspiratie van het gewas te berekenen, en worden er bodemstalen genomen bij aanvang van het seizoen om de waterretentiecurve van de bodem op te maken. Die curve is van belang om drempelwaarden te bepalen voor de bodem (interventiedrempel voor irrigatie, veldcapaciteit). Op locaties waar de grondwatertafel in de zomer minder dan 2 meter onder het maaiveld fluctueert, is de aanvoer van vocht via capillaire opstijging ook relevant. Via een peilbuis kan het grondwater opgemeten worden om die aanvoer ook te kwantificeren.

Het advies zelf wordt dagelijks beschikbaar gemaakt op een platform.De teler kan per perceel zien tegen welke datum hij hoeveel mm water moet geven. De berekeningen worden automatische doorgevoerd met de meest recente beschikbare informatie (weersdata, vochtstalen, irrigatiegiften,…).

Aanleg (materialen, technische fiche / doorsneden)

Om het irrigatie-advies op te starten, dient er contact opgenomen te worden met het Proefstation voor de Groenteteelt. Zij geven dan toegang tot het platform waar de adviezen van je percelen terecht komen. Achterliggend koppelen ze de berekeningen aan een meteostation in de buurt. Verder kunnen ze ook de opvolging doen d.m.v. bodemstalen en peilmetingen om de 2 à 3 weken. Irrigatiegiften dienen zelf ingegeven te worden door de gebruiker.

Beheer

Opvolging van het irrigatie advies gebeurt via het platform. De gebruiker moet zelf de toegepaste irrigatiegiften aanvullen in het platform in l/m² om het juiste advies te verkrijgen. Indien een sturingssysteem dit registreert, bestaat er de mogelijkheid om de sturing van de kranen te koppelen aan het advies en daarbij de geregistreerde giften automatisch door te sturen naar het platform.

Ecologische winst

Efficiënt omgaan met beschikbaar water.

Onze partners

Voorbeelden