Klimaatadaptatietraject voor Milagro

Glastuinbouw

Openlucht

Waterbesparing

Dit artikel verscheen origineel in De Landbode

Dat het veranderende klimaat het risico op droogte en wateroverlast verhoogt, hebben we de afgelopen jaren reeds ondervonden. De landbouwsector voelt de effecten hiervan misschien wel het hardst. Het bedrijf hiervoor weerbaarder maken is daarom van belang. Voor advies en ondersteuning hierover, kunnen landbouwers terecht bij het expertenteam van Life ACLIMA . De verschillende onderzoekers uit zowel plantaardige als dierlijke sectoren helpen mee alle waterstromen op het bedrijf in kaart te brengen, om zo zicht te krijgen op de noden en kansen om de waterbeschikbaarheid te verbeteren.

Een landbouwbedrijf dat nu midden in een klimaatadaptatietraject zit is Milagro in Aartselaar. Milagro is een gemengd biologisch-dynamisch landbouwbedrijf met verschillende activiteiten. Ze kweken er akkerbouwmatige groenten en rundvee, hebben een hoevewinkel en werken samen met zorginstellingen om mensen met een beperking een zinnige dagbesteding te geven. Ook dit bedrijf worstelt met onzekerheid als het over water gaat. Daarom stapte landbouwer Erik Krosenbrink naar Life ACLIMA voor advies.

“Ik hoorde voor het eerst over Life ACLIMA via de vakpers.” vertelt hij “Ik nam meteen contact met hen op via de website. Destijds pompte ik water op uit de beek, maar in droge zomerperiodes is er een captatieverbod. Vlakbij is er een waterzuiveringsinstallatie van Aquafin. Ik dacht daar een overeenkomst te kunnen maken, maar dat bleek niet mogelijk te zijn. De onderzoekers van Life ACLIMA stelden voor om samen te werken met een industrieterrein in de buurt om het opgevangen regenwater van hun daken te gebruiken. Daar zijn ze nu over in overleg. Nu zijn we in het proces om stuwen te installeren in de beek zodat het water beter blijft staan. We bekijken ook om de  vijver hier te vergroten om nog meer water te bufferen.” 

Sommige oplossingen lijken niet al te moeilijk, maar toch komt er veel bij kijken. Naast het analyseren van de mogelijkheden op en rond het bedrijf, helpt Life ACLIMA landbouwers ook bij het uitvoeren van metingen, (water)analyses, en complexer administratieve werk door wetgeving te onderzoeken en te informeren bij overheidsinstanties. Dit maakt het gemakkelijker om snel te schakelen en indien nodig vergunningen in te dienen.  Daarnaast doet Life ACLIMA ook onderzoek op verschillende proefbedrijven. De resultaten die daar uit voortvloeien delen ze meteen met landbouwers zodat zij die ook kunnen toepassen op hun bedrijf.

“Ik ben heel tevreden over de samenwerking met de onderzoekers van Life ACLIMA. Als agrarisch ondernemer heb ik het altijd veel te druk, waardoor dingen soms blijven aanslepen. Life ACLIMA volgt alle projecten actief op waardoor het dossier niet blijft liggen. Ik voel me als landbouwer echt ondersteund en heb nu zelf ook een veel beter inzicht in de hele waterkwestie.”

Op 27 en 28 februari komt Life ACLIMA naar jou toe! 
De klimaatpeilers (dat zijn onze waterexperts) rijden de hele dag rond, van bedrijf naar bedrijf, om de waterhuishouding in kaart te brengen. Wil je dat ze ook graag eens bij jou passeren om goed voorbereid aan de zomer te starten? Vul dan dit formulier in en we zorgen dat ze bij jou passeren!

Gerelateerde acties