Leghennenstal van het Proefbedrijf Pluimveehouderij is voorbereid op een warme zomer

Pluimvee

Waterbesparing

Afgelopen voorjaar is in de leghennenstal van het Proefbedrijf een systeem voor nevelkoeling geplaatst. Bij dit systeem wordt via nozzels water onder hoge druk heel fijn verneveld. de leghennenstal is nu voorbereid op een warme zomer De nozzels zijn in iedere afdeling van de leghennenstal geplaatst ter hoogte van de inlaatventielen. Door verdamping van de waterdruppels koelt de inkomende lucht af en verspreidt zich over de volledige afdelingsruimte.

Het vernevelen wordt gestuurd met pulspauzes, waarbij je meer gaat vernevelen naarmate het warmer wordt. Op die manier moet je niet wachten tot de staltemperatuur hoog is opgelopen, maar kan je al bijvoorbeeld al starten vanaf 24°C en de vernevelingsduur stelselmatig opbouwen bij een stijgende temperatuur.

Door verdamping van de fijne nevel, loopt de relatieve vochtigheid in de stal wel op. Het is belangrijk om dit op te volgen en om de koeling desnoods te stoppen wanneer de relatieve vochtigheid hoger ligt dan 85 tot 90%. De hennen kunnen anders hun warmte niet meer kwijt en bereik je niet het gewenste effect.

Met nevelkoeling kun je in warme periodes de voederopname en eiproductie beter op peil houden en zijn de kippen minder onderhevig aan stress.

Leghennenstal voorbereid op een warme zomer

Zelf aan de slag om je leghennenstal voor te bereiden op een warme zomer? Dat kan met dit klimaatadaptatietraject. 

Gerelateerde acties