Klimaatadaptatietrajecten … van demonstratie tot implementatie

Glastuinbouw

Melkvee

Openlucht

Pluimvee

Zacht fruit

Er worden heel wat klimaatadaptieve technieken en best practices gedemonstreerd op de praktijkbedrijven van de provincie Antwerpen. Maar met Life ACLIMA gaan we verder dan demonstratie. Via de begeleiding van land- en tuinbouwers in klimaatadaptatietrajecten kunnen we het verschil maken om de waterbeschikbaarheid in de land- en tuinbouwsector te verhogen.

Een sector-overschrijdend project met een bedrijfsspecifieke aanpak.

Het Life ACLIMA consortium omvat vele partners. De expertise is dan ook groot en omvat zowel landbouw als tuinbouw sectoren. Het waterprobleem beperkt zich namelijk niet tot een specifieke sector maar belangt alle land- en tuinbouwers aan. Het samenbrengen van verschillende sectoren is een van de sterktes van het Life ACLIMA project. Zo wordt hemelwater in de glastuinbouw courant gebruikt maar nog niet in andere sectoren zoals de veehouderij. ACLIMA onderzoekt hoe je ook in andere sectoren gebruik zou kunnen maken van hemelwater, bijvoorbeeld door het op te zuiveren tot drinkwater.

Naast de integrale aanpak van het project zijn de klimaatadaptatietrajecten bij land- en tuinbouwbedrijven heel praktisch ingericht volgens de noden van het bedrijf. Afhankelijk van de activiteiten van het bedrijf wordt de land- of tuinbouwer gelinkt met de juiste onderzoekers uit het ACLIMA-team. Zij helpen je de problemen in kaart te brengen – via een zogenaamd ‘waterpaspoort’ en komen met voorstellen over welke maatregelen je kan nemen. Wie interesse heeft om deze maatregelen toe te passen wordt hierin in een klimaatadaptatietraject individueel begeleid door de onderzoekers. Deze begeleiding bevat advies dat verschillende zaken kan inhouden: advies over technieken, advies over waterkwaliteit, informatie over subsidiekanalen,… en ze staan ook altijd paraat om vragen te beantwoorden.

Waterpaspoort

De onderzoekers brengen verschillende thema’s rond water aan bod, volgens de zogenaamde Life ACLIMA pijlers. Deze vijf pijlers (waterbesparing – verhogen van hemelwatergebruik – inzetten op waterinfiltratie – waterhergebruik – externe waterbronnen) zijn opgebouwd volgens de ladder van Lansinck. Zo zijn de maatregelen opgedeeld of ze op kortere of langere termijn toe te passen zijn. Per pijler brengen de onderzoekers in het waterpaspoort eerst in kaart welke maatregelen al worden toegepast op het bedrijf. Vervolgens gaan ze in gesprek over wat de ‘water-vraag’ is, welke maatregelen nog meer kunnen toegepast worden, waar de (water)kansen liggen.

Een voorbeeld:

Pijler 1: waterbesparing

Een tuinbouwer past reeds druppelirrigatie toe. Dit is een techniek om water efficiënter in te zetten want er gaat minder water verloren. De onderzoekers helpen in kaart te brengen hoe nog meer water bespaard kan worden. Bijvoorbeeld door irrigatie-advies te verlenen. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld om in te zetten op minder droogtegevoelige gewassen, die uit zichzelf al minder water nodig hebben. In samenspraak met de teler wordt beslist welke van deze opties op korte of lange termijn kunnen worden ingezet. Wat meest prioritair is kan behandeld worden in een klimaatadaptatietraject.

Oproep klimaatadaptatietrajecten

We zijn steeds op zoek naar bedrijven in de provincie Antwerpen die een druppel op een hete plaat willen bijdragen aan de huidige waterproblematiek en mee in één van deze begeleidingstrajecten willen stappen. Meer info en aanmelden voor een klimaatadaptatietraject kan via dit formulier. De eerste oproep is open vanaf januari tot 1 mei 2021.

Gerelateerde acties