Ontdek de toeleveranciers voor een klimaatrobuuste melkveehouderij

Melkvee

Verhogen van hemelwatergebruik

Waterbesparing

Waterhergebruik

Op de binnenste buiten studiedag van Hooibeekhoeve organiseerden we in juni een ACLIMA Water Bubble.  Op deze infomarkt kon je een praatje slaan met diverse toeleveranciers voor een klimaatrobuuste melkveehouderij.  Zo waren er de zaaizaadfirma’s die hun nieuwste en betere mengsels voorstelden voor je grasland.  Aangepast aan het juiste gebruiksdoel, met of zonder klimaatrobuuste grassoorten, klavers of kruiden. Steeds gesteund op jarenlang onderzoek en ervaring. 

 

Ongetwijfeld zullen ook de maailaadwagen en de zaaimachine je opgevallen zijn onze mini-beurs.  Andere uitbatingsvormen zoals zomerstalvoeren of meer zaaimogelijkheden of een betere graslandverzorging brengen meer eiwit van eigen land. Dat geldt ook voor een verbeterde waterhuishouding.  Twee draineurs waren aanwezig.  Zij wisten je perfect te vertellen wat de kosten/baten van peilgestuurde drainage zijn.

Ook adviesfirma’s waren aanwezig met info over klimaatrobuust beweiden en duurzame teelttechniek.

Zelfs voor in de stal kon je nieuwe ideeën opdoen.  Hoe kan je in de toekomst hemelwater opwaarderen tot drinkwater voor je vee, of hoe hou je je stal koel met ventilatie en verneveling. Of gaan we in plaats van ingekuild, ontsloten gras voederen? Het weer, daar konden we niet veel aan doen, maar  tijdens een schuilmomentje maakten we dit filmpje.

Maak kennis met deze innoverende bedrijven:

Gerelateerde acties