To cover or not to cover… en waarom elke druppel telt!

Glastuinbouw

Openlucht

Waterbesparing

Traditioneel wordt hemelwater van het dak van de serre opgevangen en opgeslagen in een waterbassin op het glastuinbouwbedrijf. Dit levert gemiddeld 850 mm/jaar op in de regio van Sint Katelijne Waver wat overeenkomt met de watervraag gedurende één teeltjaar voor klassieke teelten zoals tomaten en komkommers.

Echter met nieuwe intensievere teelten zoals het gebruik maken van belichting tijdens de wintermaanden, stijgt deze watervraag. Bijkomend zien we de laatste tien jaar meer neerslaghoeveelheden tijdens de wintermaanden dan in de lente- en zomerperiode. Gezien deze hevigere regenbuien tijdens de wintermaanden is er meer verlies door overstroming van de dakgoten. Naast dit verlies is het ook van groter belang om het opgevangen hemelwater te bewaren gedurende langere periodes. Dat is waarom elke druppel telt.

Een belangrijk verlies tijdens stockage van hemelwater in openlucht bassins, is het verlies door evaporatie. Om dit effect beter te bestuderen heeft de Proefstation voor de Groenteteelt – Sint Katelijne Waver, zes identieke waterbassins aangelegd op hun proefvelden in kader van het Life ACLIMA project. Deze bassins hebben een afmeting van 7,5 op 3,5 m en een diepte van 80 cm. Om evaporatie van water tegen te gaan zijn er verschillende afdekmaterialen beschikbaar. Afdekzeilen worden reeds enkele jaren gebruikt, maar nieuwe afdekmaterialen zoals ICOS kegels, Hexacovers en zonnepanelen maken hun intrede gedurende de voorbije jaren. De eerste metingen wijzen erop dat er verdampingsverliezen van meer dan 4 liter per vierkante meter per dag kunnen worde waargenomen op zeer warme zomerdagen. Dit verlies kan tot meer dan 50 % beperkt worden door geschikte afdekmaterialen. Naast verdampingsverliezen zijn er nog bijkomende voordelen door gebruik te maken van afdekmaterialen. Zo zal de watertemperatuur tot wel 4 °C lager blijven. Dit zorgt voor een hogere oplosbaarheid van zuurstof en minder actief microbiologisch leven. Bijkomend zal er minder algengroei zijn door minder invallende zonnestralen. Sommige afdekmaterialen zullen ook voorkomen dat vogels kunnen landen op het wateroppervlakte. Dit resulteert ook op minder vervuiling door vogelbezoeken. Het afkoelend effect zal er ook voor zorgen dat zonnepanelen een hoger rendement hebben tijdens warme dagen. To cover are not to cover… is dus een kwestie van de juiste keuze te maken van afdekmaterialen. Dankzij het Life ACLIMA project zullen we hierop een antwoord kunnen formuleren en glastuinbouwers beter adviseren. Want elke druppel telt!

Wil je zelf aan de slag met afdekmaterialen?
Dat kan! In een klimaatadaptatietraject begeleiden we land- en tuinbouwers binnen deze maatregel.
Alle info vind je hier.

Gerelateerde acties