Vochtgehalte in substraat in voorjaar Van Den Heuvelserre

Zacht fruit

Inzetten op waterinfiltratie

Waterbesparing

Waterhergebruik

In navolging van de teelt Karima op de Mini-air werd dit jaar een voorjaarsteelt Elsanta opgevolgd met substraatsensoren. Uit de proef van vorig jaar leerden we reeds dat een vochtgehalte van 30% een goede streefwaarde is in het vrije substraat tussen de wortelkluiten. De EC gemeten in het substraat met de sensoren kon hoog oplopen en het leek meer aangewezen om de drainEC in het oog te houden dan te hard te focussen op de substraatEC. Met deze kennis werd dan ook de voorjaarsteelt in de Van Den Heuvelserre aangevat. Opplanten deden we op 13 maart met trayplanten opgekweekt op PCH.

 

In de proef werden 2 kraanvakken gebruikt. Een eerste gaf water aan de controle waarbij we de druppelstrategie baseren op drain%, drainEC, ervaring en licht. Het tweede kraanvak maakte aanvullend gebruik van de data die we ontvingen van de substraatsensoren van Sigrow. Per kraanvak staken we 3 sensoren in verschillende teeltbakken om als belangrijkste parameter het vochtgehalte in het substraat te volgen. De sensoren werden in het midden van de halve meter bak geplaatst tussen de wortelkluiten van de 2 middelste planten van de 6 planten per bak.

 

In de eerste teeltweken werd bewust zeer droog gedruppeld en verkregen we amper drain in beide objecten. Na het inregenen konden de wortels een hele tijd teren op het vocht aanwezig in de bakken, overmatig nat zetten wilden we vermijden met Phytophthora in het achterhoofd. De substraatsensoren laten ook zien dat 30% vocht in die eerste teeltweken gehaald wordt, pas vanaf 7 april zien we het vocht plots wegzakken en is het zaak om de druppelbeurten op te drijven. In eerste instantie probeerden we dit gestaag, maar snel werd duidelijk dat een snelle opbouw nodig was. Vanaf 16 april druppelden 8-10 beurten per dag en konden we het vochtgehalte in het substraat terug opbouwen naar 30%. Aangezien de controle ook niet sterk boven 30% vochtgehalte in het substraat steeg, bleek het niet nodig om een aanpassing te doen in aantal beurten in het sensorgestuurde object. Dit werd de hele teelt gelijk gehouden aan de controle. Wel was de beurtgrootte van het sensorobject net iets kleiner.

In de proef zagen we door het lage drain% de drainEC in de eerste week fel oplopen. Bij het maken van drain door de beurten te verhogen zakte dit weg en streefden we naar een drainEC van 1,5, dit lukte beter in het sensorgestuurde object dan in de controle. In de controle streefden we naar een drain% tussen 20-30%, bij het sensorgestuurde object zakte dit wat weg door de kortere beurtlengte. Maar dit lagere drain% leek geen gevolgen te hebben op het vochtgehalte in het substraat. Dit bleef overeind rond 30%. De beurtlengte verlengen of een extra beurt geven bleek dan ook niet nodig. Door de kortere beurtlengte spaarden we 14% aan water in de gift, wat resulteerde in 36% minder drainwater.

In productie of kwaliteit werden geen verschillen gevonden. We plukten tussen 14 mei en 24 juni een totaal 5,64 kg/m² in de controle en 5,42 kg/m² in het sensor object. De sortering is zo goed als gelijk met 69% grote vruchten. In hardheid en brix zagen we ook geen belangrijke verschillen, de vruchten waren over het algemeen zacht, de brix haalde gemiddeld een 7,4. Ook de visuele kwaliteitsbeoordeling bracht geen verschillen aan het licht, net als de houdbaarheidsproeven. De substraatsensoren geven dus een extra handvat en het streven naar 30% vocht in het substraat maakt dat het drain% af en toe lager mag zakken. Richting Phytophthora wil dit zelfs zeggen dat we met het sturen op drain% soms ongewild voor een wat nattere kluit zorgen, terwijl we met de sensoren hier toch wat meer vat op hebben. Hetzelfde geldt voor rassen die gevoeliger zijn om van de wortel te gieten.

Wil je hier graag mee aan de slag? In een klimaatadaptatietraject voorziet ACLIMA de begeleiding van land- of tuinbouwers die deze actie willen toepassen. Ontdek hier alle informatie over deze maatregel of neem contact op met peter.melis@proefcentrum.be.

Gerelateerde acties