Waarom?

Druppelirrigatie is een efficiënte vorm van irrigeren waarbij het water dicht bij de wortelzone wordt gebracht. Doordat er minder water verloren gaat aan bodemverdamping wordt er tot 25% irrigatiewater bespaart ten opzichte van klassieke irrigatiesystemen.

Wat

Hoe

Kostprijs

Winst

Opgelet

Omschrijving & visualisatie van techniek

Druppelirrigatie brengt water via leidingen en slangen tot aan de plant. Het systeem heeft een lagere werkingsdruk (ca. 1 bar) in vergelijking met de haspel of sproeiers. In de glastuinbouw, boom-en fruitgaarden en zelf het buitenland is deze techniek zeer courant. Daar worden vaak hardere druppelslangen gebruikt over meerdere jaren. Voor eenmalig gebruik zijn er ook dunnere slangen op de markt. Die worden veelal gebruikt in eenjarige vollegrondsteelten. Er zijn ook dunne, oprolbare druppelslangen op de markt die ingang krijgen voor de beregening van vollegrondsteelten.  Door de teeltrotatie moeten de druppelslangen meestal na één groeiseizoen weg, wat afval met zich meebrengt. Daardoor lopen nu initiatieven die bekijken in welke mate de druppelslangen terug opgerold en hergebruikt kunnen worden.

Er lopen al meerdere jaren proeven rond druppelirrigatie op verschillende praktijkcentra in Vlaanderen. Lees meer over de resultaten van de proeven in selder, bloemkool, prei en witloof tijdens het groeiseizoen van 2020 in het artikel van Proeftuinnieuws bij de nuttige links.

Aanleg (materialen, technische fiche / doorsneden)

Er bestaan verschillende soorten druppelslangen. De meest gangbare diameter is 16mm. De afstanden tussen de druppelaars varieert van 10cm, 20cm, 30cm, 50cm… Verder bestaan er verschillende wanddiktes (6,8,10 mil) die een invloed hebben op de rigiditeit en stevigheid van de slang. Sommige producenten bieden ook drukgecompenseerde slagen aan, om de afgifte en uniformiteit te verhogen. Deze zijn aan te raden bij hellende percelen of grote afstanden. De bekendste druppelslangen in de tuinbouw zijn van het merk Rivulus, Toro of Netafim.

De plaatsing van de druppelslang ten opzichte van de plantenrij heeft ook een invloed op de efficiëntie van de beregening. Ze kunnen bovengronds of ondergronds geplaatst worden, tussen of in de rij. In het algemeen geldt, hoe dichter bij de wortelzone, hoe beter. Bij een rijafstand tot 40cm kan er 1 slang per 2 rijen worden voorzien. om de kosten te drukken. Bij grotere afstanden hangt het van het gewas af.

De slangen kunnen diep of ondiep geplaatst worden. ondiepe slangen liggen op enkele cm en voorkomen vooral wind en wildschade. Diepere slangen liggen 10 tot 20cm diep. Deze zijn achteraf wel moeilijker te verwijderen uit het veld. Ondergrondse plaatsing van de druppelslangen heeft naast een efficiëntere toediening van het water, ook als voordeel schade van dieren of van veldbewerkingen – zoals het schoffelen – tegen te gaan.

Richtprijzen aanleg en andere kosten

De kostprijs van een rol dunwandige druppelslangen ligt rond de de 150 euro (2023) (voor +- 3000m). Daarbij moet ook de prijs van de koppelstukjes, aanvoerleidingen of filters geteld worden. Ook de werkuren om het druppelsysteem aan te leggen tellen door. In een droog jaar zal er tijdens het irrigatie seizoen net weer tijd bespaard worden bij het toedienen van de irrigatiegiften. 

De Bodemkundige Dienst van België rekende uit dat vanaf 150 mm irrigatievolume, druppelirrigatie goedkoper uitkomt dan haspelberegening. Dit getal is echter sterk bedrijfsspecifiek. Bij verschillende teelten, waterbronnen, oppervlaktes en vormen van percelen kan dit getal afwijken. Druppelirrigatie kan meer oppervlakte tegelijk bedienen en kan op kleinere debieten werken dan een haspel. Ook in alle weersomstandigheden is druppelirrigatie inzetbaar.

Ecologische winst

Waterbesparing van 0-25% in vergelijking met bovenberegening.

Onze partners