Irrigatie met effluent in Sint-Amands dankzij een extra UV-nabehandeling

Glastuinbouw

Openlucht

Externe waterbronnen

Na een grondige testfase op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Aquafin in Aartselaar is de UV-piloot opgesteld in Sint-Amands. De UV-techniek zal het reeds gezuiverde afvalwater (effluent) extra desinfecteren door pathogenen uit het water te verwijderen. Dankzij die techniek kan het effluent gebruikt worden als alternatieve waterbron voor het irrigeren van enkele naburige landbouwpercelen.

Lange perioden van extreme droogte zijn helaas geen uitzondering meer. Daar betalen onder andere onze landbouwers de prijs voor. Waterschaarste zorgt steeds vaker voor minder of zelf volledig mislukte oogsten. Boeren zoeken meer en meer naar structurele oplossingen, en dan wordt gezuiverd afvalwater al snel genoemd. Effluent is namelijk een betrouwbare waterbron. Droogte of niet, mensen blijven afvalwater produceren, zodoende is ook gezuiverd afvalwater steeds voorradig. Echter is effluent pur sang, dus zonder een extra nabehandeling, niet geschikt voor de irrigatie van gewassen. Zeker bij gewassen die rauw geconsumeerd worden, is voorzichtigheid geboden en is een extra desinfectie nodig.  

In dit pilootproject gebruiken we voor de extra nabehandeling UV-licht. De UV-piloot werd eerst getest op de RWZI in Aartselaar. In die testperiode onderzocht Aquafin onder andere welke dosis UV er nodig is, welke invloed de variabele waterkwaliteit heeft, … zodat er na de doorloop van het water voldoende pathogenen uit het effluent verwijderd werden. “Het was trial-and-error, zo werkt onderzoek nu eenmaal, maar ondertussen hebben we het in de vingers en was het tijd voor het echte werk”, vertelt studieverantwoordelijke bij Aquafin Birte Raes. 

In het kader van het LIFE-project ACLIMA zal de UV-piloot nu worden ingezet in Sint-Amands waar het water effectief hergebruikt zal worden door enkele plaatselijke landbouwers. Maar vooraleer de gewassen geïrrigeerd kunnen worden, moest de piloot nog volledig geïnstalleerd worden. “Het is niet zo dat we alles gewoon kunnen copy-pasten vanuit Aartselaar”, zegt Birte. De hoeveelheid water is anders, dus er moet berekend worden welk type pomp nodig is, welke diameter van buizen, en ook het besturingsprogramma moest opnieuw en volledig op maat geprogrammeerd worden. Deze logistieke en technische uitvoering nemen de collega’s van de Onderzoekshal op zich. Zij kregen voor dit project in Sint-Amands hulp van stagiair Elektromechanica Bram. Hij tekende onder meer de elektrische schema’s uit, zorgde voor de aansluitingen van de PLC, …Stagiair Bram: “Het is ontzettend leerrijk om aan zo’n maatschappelijk relevant project te mogen meewerken. We leggen op dit moment de laatste hand aan de elektrische aansluitingen. Als op het einde van de rit alles werkt en de gewassen letterlijk kunnen groeien, zal ik best trots zijn.” 

Het proces 

De mobiele container met UV-unit staat op de site van RWZI Sint-Amands strategisch opgesteld naast de nabezinktank, de laatste stap van het zuiveringsproces alvorens het gezuiverd afvalwater opnieuw in de natuur terechtkomt. Van hieruit wordt het water opgepompt en via een buizensysteem naar de container gevoerd. Het water passeert met een debiet van 30.000 liter per uur een UV-unit met 8 UV-lampen. Het ongefilterde UV-licht is intens en doodt de pathogenen die zich nog in het effluent bevinden. Nadien volgt het water de buizen richting een buffervat. “In dit vat voeren we nog extra controles en metingen uit”, legt Birte uit.

Het extra gezuiverde afvalwater wordt nadien via buizen en slangen richting de buffertank van de boer gevoerd. Deze tank is aangesloten op het irrigatiesysteem op het veld, waarbij buisjes met kleine gaatjes de gewassen bevochtigen.  

Toekomst? 

Ook het UV-project in Sint-Amands zal na enige tijd grondig geëvalueerd worden. “Als de resultaten ook hier, in deze reële setting gunstig zijn, is het de bedoeling om het systeem meer systematisch en op grotere schaal uit te rollen”, zegt Birte. “Effluent is een waterbron met veel potentieel, mits een extra nabehandeling.  We zijn blij dat we steeds meer mogelijkheden ontdekken om het ook effectief in te zetten.”  

Gerelateerde acties