Naar meer waterbeschikbaarheid door impactmonitoring

Glastuinbouw

Pluimvee

Externe waterbronnen

Inzetten op waterinfiltratie

Klimaatverandering zorgt de laatste jaren steeds vaker voor uitdagingen voor het waterbeheer. Op het ene moment is er wateroverlast, op het andere watertekort. De bedrijfszekerheid lijdt hieronder: zo zorgen ’s zomers een dalende waterbeschikbaarheid door droogte en toenemende waterbehoefte door hitte voor vele vragen in de landbouw. Hoe gaan we nu naar meer waterbeschikbaarheid door impactmonitoring?

Gelukkig zijn de oplossingen om met deze veranderende waterbeschikbaarheid om te gaan voorhanden. Door in te zetten op groenblauwe netwerken en deze te versterken met slimme technologie, kan er aan vele noden tegemoet gekomen worden. LIFE ACLIMA zet hier actief op in, en het DNA van Sumaqua sluit hier naadloos op aan. Continu zijn we bezig met het uitwerken van modellen en op punt stellen van slimme technologie om het waterbeheer robuuster en efficiënter te maken, op zowel het nationale niveau als het lokale niveau.

Binnen LIFE ACLIMA zet Sumaqua haar kennis om de impact van verschillende acties en technologieën op het integraal watersysteem te begroten. Door op basis daarvan gericht acties te kiezen en deze op te schalen, wordt het mogelijk om de landbouw robuuster te maken.

Zo wordt er binnen LIFE ACLIMA bijvoorbeeld ingezet op het zuiveren van regenwater en dit inzetten als drinkwater, het verminderen van verdamping van regenwaterbekkens en het omvormen van gewone drainage naar peilgestuurde drainage. Door elk van deze acties te monitoren, leren we wat de impact ervan is. Hoeveel meer regenwater gebruiken we? Hoeveel minder drinkwater? Hoeveel water kunnen we lokaal ophouden en laten infiltreren? Op basis van de cijfers van experimenten in de proefcentra komen we voor deze en de andere acties die binnen LIFE ACLIMA onderzocht worden te weten wat hun potentieel is. Deze informatie willen we gebruiken om te weten te komen hoe deze acties de waterbeschikbaarheid kunnen verhogen als we ze over het gehele onderzoeksgebied uitrollen.

De lessen die we uit LIFE ACLIMA kunnen trekken leren ons dus niet alleen hoe we de landbouw robuuster kunnen maken voor een toekomst met klimaatverandering, maar ook hoe de landbouw zelf kan bijdragen aan de waterbeschikbaarheid in het bredere landschap. Dat is een doel waarvoor we de binnen Sumaqua opgebouwde kennis rond modellering en slimme technologie zeer graag willen inzetten.

Binnen ACLIMA werken we samen met SUMAQUA om deze impactmonitoring tot een goed einde te brengen.
Ontdek meer over deze waardevolle partner op hun website.

Gerelateerde acties