Waarom?

Aardbeien op substraat kennen in zeer hoge mate een gesloten watersysteem. Drainwater in serres wordt opgevangen en na ontsmetting door vermenging met regenwater herbruikt als basis voor nieuw fertigatiewater. De enige gangbare substraatteelt met verlies van drainwater zijn stellingteelten met vrije doorsijpeling. Deze stellingteelten kennen nu een gelijkaardige watergift dan in serres en maken ook tussen de 15-30% drainwater, water rijk aan nutriënten dat doorsijpelt in het onderliggende grasland en zowel grond- als oppervlaktewater kan aanrijken. Bij een goede grasmat is de kans op insijpelen zo goed als nihil gezien de teeltperiode tussen april en september. Maar zelfs bij een goede grasmat blijft maaien nodig en het afvoeren van het maaisel gebeurt meer niet dan wel, waardoor een stikstofverrijking optreedt in de bodem. Stikstofrijke bodems zijn een bedreiging voor de biodiversiteit en kunnen voor uitspoeling zorgen naar grondwater in nattere periodes in het jaar. Een sensorgebaseerde watergift op dergelijke stellingen betekent een meerwaarde door beter afstemmen op de plantbehoefte en het minimaliseren van het drainpercentage.

Wat

Hoe

Kostprijs

Winst

Opgelet

Omschrijving & visualisatie van techniek

De demonstratie van een beslissingsondersteunde watergift staat in het project ingepland in 2023 op Proefcentrum Hoogstraten.

Een substraatsensor geeft realtime data over de belangrijkste parameters in het wortelmilieu, zijnde het watergehalte, substraattemperatuur en de EC. Op basis van deze data kunnen we de watergift specifiek afstemmen op de nood van de teelt en vermijden we rechtstreekse waterverliezen via vrije doorsijpeling als gevolg van te veel of te grote giftbeurten.

Aanleg (materialen, technische fiche / doorsneden)

Eens Proefcentrum Hoogstraten volgens de bepalingen van Life de keuze heeft kunnen maken voor de beslissingsondersteunende sensortechnieken, wordt duidelijk welke sensoren geinstalleerd dienen te worden. Meer info rond installatie, gebruik in aardbei en interpretatie van de verkregen data kan vanaf de zomer van 2023 verkregen worden op Proefcentrum Hoogstraten.

Richtprijzen aanleg en andere kosten

Eens de offertevragen beantwoord zijn door de diverse firma’s en we de keuze gemaakt hebben voor het sensorpakket en software, krijgen we inzicht op de prijzen voor aanleg van het systeem.

Economische winst

De belangrijkste winst voor de aardbeienteler is het uitsparen van water en nutriënten door een betere afstemming van de watergift op de plantbehoefte. Dit verschilt namelijk sterk door invloed van klimaatsomstandigheden in de verschillende teeltperiodes doorheen het jaar.

Ecologische winst

Het beperken van doorsijpeling van nutriënten betekent een verdere reductie van de impact van de aardbeienteelt op de aanrijking van oppervlaktewater of grondwater. Indien er een goede grasmat aanwezig is onder de stellingen is de impact al erg beperkt, maar blijft er wel het probleem van stikstofverrijking van de bodem en de impact ervan op de biodiversiteit.

Onze partners